Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SRBIJA POTPISALA PROTOKOL SAVETA EVROPE U OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI: Najvažnije novine odnose se na zahteve u pogledu načela proporcionalnosti i zakonitosti, kao i transparentnosti


Srbija je u Strazburu potpisala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (Konvencija 108) Saveta Evrope.

Cilj Protokola je modernizacija i unapređenje podataka ličnosti, zbog novih izazova u oblasti zaštite, kako bi se obezbedila načela koji se primenjuju na sve aktivnosti obrade u jednom uređenom društvu, uključujući i nacionalnu bezbednost, kao i poštovanje nezavisnosti organa.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, se još ranije zalagao da Srbija potpiše, a potom i ratifikuje ovaj međunarodni ugovor.

On je svojim dopisom od 18. marta 2019. ukazao Ministarstvu pravde na značaj i potrebu potpisivanja predmetnog Protokola kojim se modernizuje i unapređuje Konvencija 108, te ovom prilikom izražava zadovoljstvo što se to dogodilo, makar i više od osam meseci kasnije od kada je Poverenik pokrenuo ovu inicijativu.

Najvažnije novine sadržane u Protokolu odnose se na zahteve u pogledu načela proporcionalnosti i zakonitosti, kao i transparentnosti.

Srbija je 36. država koja je potpisala predmetni Protokol Saveta Evrope, a koji je usvojen 18. maja 2018. godine (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223).

Među državama potpisnicama nalaze se i države van evropskog kontinenta, budući da je reč o ugovoru koji je otvoren i za države koje nisu članice Saveta Evrope.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.11.2019.