Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Sednica Skupštine grada 30. novembra 2015. godine - Razmatranje predloga odluka o izmenama i dopunama odluka o visini stope amortizacije i o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu


Predsednik Skupštine Grada Beograda, Nikola Nikodijević, zakazao je za ponedeljak, 30. novembar 2015. godine, u 10 časova sednicu Skupštine grada, koja će se održati u zgradi Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6 (sala 10 u prizemlju).

Odbornici Skupštine grada razmatraće:

Na dnevnom redu ove, 23. po redu sednice naći će se nekoliko predloga o izradi planova detaljne regulacije, predlozi odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i Predlog odluke o dopuni Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu.

Na sednici će se raspravljati i o Predlogu zaključka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu udela Udruženja Mreže održivog razvoja na Grad Beograd u Regionalnoj agenciji za razvoj i evropske integracije Beograd, Predlogu rešenja o izmeni osnivačkog akta Turističke organizacije Beograda i o promeni oblika organizovanja "Veterine Beograd" iz ustanove u javno komunalno preduzeće i imenovanju Budimira Grubića u v.d. direktora JKP "Veterina Beograd".

Po skraćenom postupku odlučivaće se o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola, kao i razrešenju i imenovanju člana Gradske izborne komisije.

Kao informativni materijal odbornicima će biti dostavljen Izveštaj o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta Grada Beograda u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 25.11.2015.
Naslov: Redakcija