Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OGLAŠAVANJU: Transparentnost Srbija ocenjuje da Predlog ovog propisa uređuje samo komercijalno oglašavanje, te da njegovim usvajanjem ne bi postojao pravni osnov da se na državno i političko oglašavanje primene opšta načela oglašavanja


Transparentnost Srbija (TS) upozorila je da politički i drugi skriveni uticaji na medije ne mogu biti sprečeni dok državno i političko oglašavanje ne bude uređeno na dosledan i sveobuhvatan način.

Kako je navedeno u saopštenju TS, postojeća pravila o državnom i političkom oglašavanju, koja postoje u medijskim zakonima, izbornim propisima, Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Zakonu o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), nisu ni dovoljna ni dosledna.

Ta organizacija je podsetila da dokument "Medijska strategija" iz 2011. godine predviđa kao pomoć medijima da se oglašavanje državnih organa radi bez posredničkih agencija, ali nije poznato da je do sada bilo šta urađeno po tom pitanju.

- O uticajima na medije kroz oglašavanje državnih organa govori i izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, takođe iz 2011. godine. Ovi problemi nisu rešeni donošenjem i izmenama propisa u poslednje četiri godine, a rešenje ne donosi ni Predlog zakona o oglašavanju koji se nalazi u skupštinskoj proceduri - naveo je TS.

Istaknuto je da pozitivno zakonodavstvo nije dosledno kada je reč o državnom i političkom oglašavanju, zato što jedna pravila važe za oglašavanje na elektronskim medijima, a druga za štampane medije, a ni ta pravila se ne primenjuju uvek i nema ni jasnih merila za ocenu svrsishodnosti oglašavanja javnog sektora.

TS je ocenila da Predlog zakona uređuje samo komercijalno oglašavanje, a u pogledu državnog i političkog zadržava norme Zakona iz 2005. godine koje su se u praksi pokazale kao nedovoljne.

TS upozorava da ukoliko bi Predlog zakona bio usvojen, ne bi postojao pravni osnov da se na državno i političko oglašavanje primene opšta načela oglašavanja - zabrana diskriminacije, izazivanja mržnje, zloupotreba odnosa zavisnosti, nepristojne poruke, izazivanje straha i agresivnosti kod maloletnika, kao i zabrana diskriminacije oglašivača od strane medija.

Izvor: Vebsajt Blic, 24.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija