Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI LIST EU: UREDBOM KOMISIJE OD 19. NOVEMBRA 2014. PROMENJENE KVOTE ZA UVOZ VINA IZ SRBIJE U SKLADU SA SSP


Pravna baza Paragraf Lex

U "Službenom listu Evropske unije" broj L 333 od 20. novembra 2014. godine, objavljena je Uredba Komisije o sprovođenju broj 1238/2014 od 19. novembra 2014. kojom se menja Uredba broj 59/2011 u vezi sa kvotama za vino poreklom iz Srbije (Commission Implementing Regulation (EU) No 1238/2014 of 19 November 2014 amending Regulation (EU) No 59/2011 as regards tariff quotas for wines originating in Serbia).

Ovom Uredbom se propisuju godišnje kvote za uvoz vina poreklom iz Srbije u skladu sa Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, povodom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji (Protokol uz SSP), koji je objavljen u "Službenom listu Evropske unije" broj L 233 od 06. avgusta 2014. godine i "Službenom glasniku - Međunarodni ugovori", broj 12/14 od 8. oktobra 2014. godine.

Kvote za uvoz vina poreklom iz Srbije u EU u 2015. godini sadržane su u Aneksu I navedene Uredbe. Godišnje kvote su veće od kvota koje su se primenjivale u 2014. godini (koje su već povećane od 1. avgusta 2014. godine u skladu sa Protokolom uz SSP), i to:

- za vina iz određenih tarifnih oznaka iz tarifnih podbrojeva 2204 10 i 2204 21 - sa godišnje kvote u količini 53833 hektolitara na 55000 hektolitara i

- za vina iz određenih tarifnih oznaka iz tarifnog podbroja 2204 29 sa godišnje kvote u količini 10958 hektolitara na 12300 hektolitara.

Uredba na engleskom jeziku se može videti na adresi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_333_R_0001&from=EN (ONLINE)

Osnovna Uredba broj 59/2011 kojom se otvaraju i odobravaju kvote za vino poreklom iz Republike Srbije (Commission Regulation (EU) No 59/2011 of 25 January 2011 opening and providing for the administration of Union tariff quotas for wines originating in the Republic of Serbia) objavljena je u "Službenom listu Evropske unije" broj L 22 od 26. januara 2011. godine.

Izvor: Redakcija, 25.11.2014.