Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONSKI UREDITI OBLAST ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM


Pravna baza Paragraf Lex

Nezaposlenost je i dalje jedan od najvećih problema u Srbiji, a još veći problem pri zapošljavanju imaju osobe sa invaliditetom. Zakon koji uređuje ovu oblast je dobar kažu u nadležnom ministarstvu, jer daje mogućnost osobama sa invaliditetom da se ravnopravno uključe na tržište rada, ali se kao i u mnogim drugim oblastima u našoj zemlji taj Zakon ne primenjuje u praksi.

U gradovima u Srbiji veoma je teško odrediti tačan broj osoba sa invaliditetom ali se predpostavlja da ih ima od 3 do 5 odsto. Zapošljavanje je i kod njih jedan od najvećih problema.

"Nezaposlenost lica sa invaliditetom je oko tri puta veća od nezaposlenosti ostalih ljudi u Srbiji. Njihov problem sa zapošljavanjem je takle tri puta veći", kaže Milimir Vujadinović, član Gradskog veća zadužen za socijalnu oblast.

Kako bi upoznali širu javnost sa svojim aktivnostima subotička preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom organizovali su mini sajam i tom prilikom uputili poziv drugim firmama da u skladu sa svojim mogućnostima takođe obezbede posao za ljude iz ove socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Izvor: Tanjug