Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU: DOBROVOLJNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE


Pravna baza Paragraf Lex

Ministar privrede Željko Sertić je na konferenciji u Privrednoj komori Srbije rekao da je polovina zahteva do sada rešena, kao i da je formirana radna grupa koja će predložiti izmene zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju kako bi ovaj model konsolidacije imao širu primenu.

V.d. predsednika Privredne komore Milivoje Miletić objasnio je da glavna razlika između UPPR-a (unapred pripremljen plan reorganizacije, koji se podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka) i sporazumnog, odnosno dobrovoljnog finansijskog restrukturiranja u tome što je ovaj drugi model kratak, efikasan i pouzdan način za rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa, a troškovi su pri tome minimalni.

Miletić je napomenuo i da je cilj da se sporovi između dužnika i poverilaca što manje rešavaju u sudovima a što više medijacijom.

Na veliki problem naplate potraživanja u našoj zemlji ukazao je i direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji Mateo Patrone, koji je naveo da je čak 30 odsto korporativnih kredita nenaplativo, dok je kod kredita građanima nenaplativih oko 10 odsto.

"Moramo da se fokusiramo na rešavanje problema kako bi banke oslobodile kapital. Jasno je da su podaci o nenaplativim kreditima zabrinjavajući i u smislu rasta zemlje i sposobnosti banaka da daju nove kredite firmama kako bi imale za nove investicije", rekao je Patrone.

Izvor: Tanjug