Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Preciziraju se i proširuju postojeće odredbe kako bi se u većoj meri obezbedilo nesmetano obavljanje poslova u oblasti javnog informisanja


Do 27. oktobra trajaće javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim se predviđa efikasnija zaštita novinara.

U toku javne rasprave primedbe, predlozi i sugestije na predložene izmene mogu se dostaviti Ministarstvu pravde, putem elektronske pošte na e-mail adresu: neda.markovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Predloženim izmenama se ne pooštravaju zaprećene kazne za napade na novinare, odnosno, kako ih zakon zove – lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti javnog informisanja, već se preciziraju i proširuju postojeće odredbe kako bi se u većoj meri obezbedilo nesmetano obavljanje poslova u oblasti javnog informisanja.

Ministarstvo pravde je Nacrt zakona izradilo u saradnji sa Radnom grupom za bezbednost i zaštitu novinara.

Izmene i dopune odnose se na tri postojeća krivična dela: prinuda, ugrožavanja sigurnosti i sprečavanja štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa, a predložene su s obzirom na probleme u primeni i ispoljene oblike napada i ugrožavanja novinara.

Iz predloženih izmena proizlazi strože kažnjavanje lica koje prinudi novinara da nešto vrši ili ne vrši kada je u pitanju oblast javnog informisanja.

Na ovaj način bi, prema obrazloženju predložene izmene, bilo isključeno izricanje novčane kazne, već bi učiniocu prinude pretila zatvorska kazna.

Kada je u pitanju ugrožavanje sigurnosti proširuju dobra pojedinca - novinara, koja su ugrožena, pa pored pretnje za napad na život i telo i dodaje se i pretnja za "imovinu veće vrednosti" na primer, pretnju da će se zapaliti kuća, da će se nešto učiniti članu porodice ili slično.

Krivično delo sprečavanja štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanja programa proširuje se i na "objavljivanje informacija".

Novinu predstavlja i drugi stav ovog člana koji štiti i neovlašćeno sprečavanje ili ometanje objavljivanja informacije od javnog značaja, dok se novi oblik izvršenja ovog krivičnog dela odnosi na preduzimanje radnji zbog već objavljene informacije ili mišljenja.

Ovaj drugi oblik bi izvršio onaj ko bi grubo vređao ili zlostavljao, odnosno drsko ili bezobzirno se ponašao prema licu koje je informaciju ili mišljenje javno objavilo.

Kao novi, teži oblik ovog krivičnog dela, koji se odnosi na novi stav 2, predviđen je slučaj kada ga izvrši službeno lice u vršenju službe.

Predloženim izmenama predviđeno je i da tužilaštvo krivično gonjenje za krivično delo iz prethodnog pomenutog člana u svakom slučaju preduzima po službenoj dužnosti, bez obzira na saglasnost ili predlog oštećenog (medija, novinara).

Ovo stoga, kako se navodi u obrazloženju, jer je svrha zaštite pre svega javni interes (sloboda izražavanja i pravo građana da budu informisani).

Prema obrazloženju iz Nacrta, na potrebu pomenutih izmena i dopuna ukazuje realnost u Srbiji, u kojoj se krivično pravo i krivično pravosuđe u odnosu na neke slučajeve pokazuje kao nedovoljno efikasno.

Izvor: Vebsajt RTS, 14.10.2021.
Naslov: Redakcija