Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAVRŠENA PRVA REVIZIJA NOVOG SAVETODAVNOG ARANŽMANA SA MMF-OM


Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, sastankom u Narodnoj banci Srbije, završena prva revizija novog savetodavnog aranžmana “Instrument za koordinaciju politika”, čiji je cilj sprovođenje strukturnih reformi i održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti. 

Sastanku su prisustvovali ministar finansija Siniša Mali, viceguvernerka NBS-a Ana Ivković i šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kes Martjen.

Mali je tim povodom istakao da je Srbija u prvih devet meseci ove godine ostvarila bolji rezultat od očekivanog i to za 182 milijarde dinara, a pre svega zbog bolje naplate poreskih prihoda.

On je preneo da je zaključak da se srpska ekonomija oporavila mnogo brže nego što je to bilo očekivano, navodeći da je privredni rast u prvoj polovini ove godine iznosio 7,6 odsto, a očekuje se da u trećem kvartalu rast iznosi sedam odsto.

Upravo zbog tih dobrih rezultata, kako je rekao, Ministarstvo finansija je povećalo projekcije rasta za ovu godinu na sedam odsto, a i sve druge međunarodne finansijske institucije, uključujući i MMF, podigli su svoje prognoze.

Vlada je veoma posvećena aktuelnom aranžmanu, a o tome dovoljno govori činjenica da su ove nedelje, na sednici Vlade, usvojeni propisi koji su dogovoreni sa MMF-om, a čime su ispunjena četiri reformska cilja, napomenuo je ministar.

Na sednici Vlade, kako je podsetio, usvojene su Metodologija za praćenje fiskalnih rizika, Strategija za razvoj tržišta kapitala, uredbe iz domena kontrole državne pomoći, a četvrti reformski cilj koji je ispunjen je izveštavanje po GFSM metodologiji MMF-a, koje je dogovoreno i potvrđeno.

Prema njegovim rečima, to dovoljno govori o našoj ozbiljnosti i posvećenosti saradnji sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom.

Tema sastanaka je bio i budžet za 2022. godinu, kao i rebalans budžeta za 2021. godinu, koji je ove nedelje takođe usvojen na sednici Vlade. Budžet za 2022. godinu će se naći na sednici Vlade 3. novembra, dok će krajem istog meseca biti na sednici Narodne skupštine.

Mali je objasnio da budžet za 2022. godinu podrazumeva povećanje plata i penzija, kao i minimalne cene rada, ali i rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, koje dalje podižu rast BDP-a i utiču na kvalitet života naših građana.

On je dodao da je cilj budžeta da se nastavi sa smanjenjem deficita, kao i sa smanjenjem udela javnog duga u BDP-u. Budžet za narednu godinu podrazumeva deficit od tri odsto i udeo javnog duga u BDP-u na centralnim nivou od 55,5 odsto.

MMF je za 2021. godinu projektovao rast BDP-a od 6,5 odsto, dok njihove projekcije rasta za narednu godinu iznose 4,5 odsto. Oni konstatuju i da je rebalansom budžeta predviđen deficit od 4,9 odsto, što je za 2 p.p. manje nego što je to bilo predviđeno prethodnim rebalansom.

Ova finansijska institucija je takođe istakla i da je dobar fiskalni rezultat posledica bolje naplate poreskih prihoda i jake ekonomske aktivnosti. Taj bolji rezultat će biti iskorišćen za dalje ulaganje u javne investicije.

Misija je zaključila da je važno da se sledeće godine deficit zadrži na nivou od tri odsto BDP-a, da se nastavi sa smanjenjem udela javnog duga u BDP-u, i to kako bi se ostavio fiskalni prostor za reagovanje na potencijalne šokove.

Oni su poručili da je važno da u budžetu i u budućnosti bude prostora za ulaganje u zdravstvo i javne investicije, sa naglaskom na zelenoj ekonomiji.

Takođe, pohvalili su i ispunjenje reformskih ciljeva koji su prethodno dogovoreni, kao što su usvajanje Metodologije za praćenje fiskalnih rizika, uredbe iz domena kontrole državne pomoći i Strategije za razvoj tržišta kapitala.

U proteklih nekoliko dana predstavnici MMF-a održali su niz sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija i drugih nadležnih institucija, kako bi sproveli reviziju aktuelnog aranžmana. Razgovori u okviru Misije počeli su 11. oktobra i održavali su se najpre onlajn, nakon čega su predstavnici MMF-a doputovali u Beograd.

Novi aranžman “Instrument za koordinaciju politiku” započet je u junu 2021. godine i trajaće do kraja 2023. godine. Aranžman je u potpunosti savetodavnog karaktera, odnosno ne podrazumeva finansijsku podršku.

Izvor: Vebsajt Vlade, 22.10.2021.
Naslov: Redakcija