Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Sazvana Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini


Sazvana Treća sednica Drugog redovnog zasedanja za utorak, 30. oktobar 2018. godine.

Na dnevnom redu biće:

- Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju,
- Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, koje je podnela Vlada Srbije.

Narodni poslanici razmatraće:

- Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi,
- Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije,
- Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština razmatraće:

- Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova,
- Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku,
- Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera,
- Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,
- Predlog zakona o lobiranju,
- Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Na dnevnom redu biće predlozi odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva, kao i predlozi odluka o izboru zamenika javnog tužioca, koje je podnelo Državno veće tužilaca. Na dnevnom redu su i predlozi odluka o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, Prekršajnog suda u Nišu, Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.10.2018.