Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Neprimereno komentarisanje sudskih odluka od strane političara i državnih funkcionara


I pored obaveza predviđenih odredbama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016 i 108/2016), kao i Kodeksa ponašanja članova Vlade o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) i Kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 71/2017), svedoci smo gotovo svakodnevnih izjava političara i državnih funkcionara kojima se komentarišu sudske odluke ili sudski postupci i time se podriva samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, kao i poverenje građana u sudstvo, a pored toga krši se i prezumpcija nevinosti.

Date izjave zabrinjavaju Visoki savet sudstva i iste smatra neprimerenim datih u vreme kada se u društvu vodi diskusija o izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)u delu koji uređuje pravosudni sistem.

S tim u vezi Visoki savet sudstva poziva sve učesnike tih diskusija da iste vode uz uvažavanje svih učesnika i međusobnu toleranciju.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 24.10.2017.
Naslov: Redakcija