Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Auto- škole ne organizuju obuke za pojedine kategorije zbog neisplativosti


Da bi stekli dozvolu za upravljanje pojedinim kategorijama vozila, vozači u Srbiji često moraju da prevale i po nekoliko stotina kilometara od svog mesta stanovanja do najbliže auto-škole, koja ispunjava sve uslove, naravno i potrebne dozvole za obuku tražene kategorije. Tako, na primer, veliki broj kandidata ne može u svom gradu čak ni u blizini mesta stanovanja da polaže za željenu kategoriju, jer jednostavno auto-škola ne organizuje tu vrstu obuke zbog neisplativosti.

Kao najveći problem, generalni sekretar Privredne komore auto-škola, Petar Rašeta, navodi kategoriju BE koja se odnosi na dozvolu za vozače koji žele da svojim autom i uz pomoć auto-prikolice obavljaju neki transport.

- Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014 - dalje: Zakon), za to je potrebna kategorija BE. Sada to možete da steknete samo u dve auto-škole u Srbiji, u Bečeju i u Kragujevcu - tvrdi Rašeta. - To podrazumeva da dođete u taj grad, odslušate tri dana neprekidno nastavu, pa zatim da idete na praktičnu obuku. Posle svega, morate da dođete ponovo u to mesto da biste polagali.

A kada je reč o prikolicama, iako više proizvođača auto-prikolica u Srbiji decenijama prodaje isti tip prikolica, sada su kupci koji su ih kupili poslednjih meseci u velikim problemima, jer prema Pravilniku o ispitivanju vozila ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 i 82/2015) ove prikolice moraju da dobiju i novi atest.

Na primer, ukoliko neko želi da stekne dozvolu za upravljanje motokultivatorom, što je propisano Zakonom, to ne može da uradi bukvalno ni u jednoj auto-školi u Srbiji.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014)

7. Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila

Član 195

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija:

1) AM - Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,

2) A1 - Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW,

3) A2 - Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg,

4) A - Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,

5) B1 - Teški četvorocikli,

6) B - Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,

7) BE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg,

8) C1 - Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg,

9) C1E - Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg,

10) C - Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

11) CE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

12) D1 - Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam, a najviše 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara,

13) D1E - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

14) D - Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,

15) DE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

16) F - Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,

17) M - Motokultivator.

Vozač vozila kategorije C1E, CE, D1E ili DE može da upravlja skupom vozila kategorije BE.

Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije DE, ukoliko ima kategoriju D.

Vozač vozila kategorije CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E, odnosno vozač kategorije DE kategorijom D1E.

Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.

Vozač vozila B1 kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW, lakim i teškim četvorociklima.

Traktorom i radnom mašinom može upravljati samo vozač koji ima vozačku dozvolu za vozila kategorije F.

Vozač vozila kategorije A2 može da upravlja vozilom kategorije A1.

Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM, vozač vozila kategorije C može da upravlja vozilom C1 kategorije, vozač vozila kategorije B može da upravlja vozilom B1 kategorije i vozač vozila kategorije D može da upravlja vozilom D1 kategorije.

Vozači kategorija B, C, C1, D i D1 mogu da upravljaju tim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

Motokultivatorom može upravljati vozač koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom bilo koje kategorije. 

Izvor: Vebsajt Novosti, P. Ž., 22.10.2015.
Naslov: Redakcija