Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Privatna svojina postaje ljudsko pravo. Uvodi se pravo građenja, kojim se predviđa da graditelj stiče pravo da koristi zemljište na kojem je izgradio objekat na period od sto godina. Za to pravo plaća naknadu, a nakon isteka roka, zemljište i izgrađeni objekat se vraćaju vlasniku


Građani koji imaju plac, ali ne i novca da na njemu zidaju zgradu, ubuduće će moći da za nadoknadu ustupe pravo građenja na svom placu na 100 godina drugome. Nakon isteka tog vremenskog perioda, oni (odnosno - njihovi naslednici) postaju vlasnici ne samo zemljišta, već i zgrade. Ovu novinu - pravo građenja, predviđa Nacrt Građanskog zakonika.

- Graditelj može dok mu traje pravo građenja da gradi, ruši, menja objektu namenu, etažira zgradu i prodaje stanove, stavlja građevinu pod hipoteku... Ali u ugovoru o prodaji stanova mora pisati da posle isteka najduže 100 godina vlasnik zemljišta dobija sve nazad, uključujući i prodate stanove. Dakle, oni su prodati samo na određeni vremenski period - objašnjava prof. Dragor Hiber, član Komisije za izradu Građanskog zakonika.

Deo o stvarnom pravu, koji je jedan od pet delova GZ, ima nekoliko ključnih novina: svojina se proglašava ljudskim pravom, a sve svojine će biti međusobno ravnopravne. To znači da privatna svojina neće ubuduće biti pravno "slabija" od državne i javne.

Profesor Miodrag Orlić, takođe član Komisije za izradu GZ, pita se zašto - ako je pravo svojine jednako za građane i za državu - nije dozvoljena restitucija zgrada u kojima su smeštene ambasade? Kao kontraprimer navodi vilu u kojoj je bila naša ambasada u Varšavi, koja je u restituciji vraćena starim vlasnicima i još smo morali da platimo određenu naknadu štete za nesavesno "gazdovanje" objektom.

Prof. Hiber je takođe istakao da je 40 odsto nepokretnosti u Srbiji neuknjiženo ili neupisano na prave vlasnike, i da se on lično zalaže za potpuno sprečavanje vanknjižnog prometa.

Nacrtom GZ precizirana je i uređena etažna svojina, kao i pravo i obaveze etažnih vlasnika. Prema rečima prof. Hibera, kada bude usvojen GZ, neće moći da se desi da neko od etažnih vlasnika odbije učešće u npr. popravci krova, lifta, ispumpavanju vode iz podruma, jer će ga ovaj propis na to obavezati.

- Svojina obavezuje, a vlasnici stanova, kao suvlasnici zemljišta, biće odgovorni za kompletno stanje u kom se nalazi njihova zgrada, i ako to ne ispoštuju, snosiće zakonske posledice.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 22.10.2015.
Naslov: Redakcija