Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Održana sednica Skupštine grada - Rok za promenu Statuta Grada Beograda produžen za tri meseca, dužnosti razrešeni pojedini vršioci dužnosti javnih preduzeća kojima upravlja Grad i direktori u srednjim školama, usvojeno više planova detaljne i generalne regulacije


Skupština grada Beograda održala je 23. oktobra 2015. godine sednicu na kojoj je izmenila zaključak o pristupanju promeni Statuta Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), pa je tako prethodni rok od devet meseci zamenjen rokom od godinu dana, obrazložio je na sednici gradski menadžer, Goran Vesić.

Gradski menadžer je naveo da je grad inicirao i promenu čitavog niza resornih zakona, među kojima su zakoni o šumama, turizmu, kulturi, stanovanju, komunalnim delatnostima, poljoprivrednom zemljištu i drugi.

– Ideja je i da se smanji broj odbornika, članova opštinskih i Gradskog veća, kao i drugih funkcionera. Sve što radimo je prava i suštinska izmena Statuta koja će omogućiti da se grad uredi na potpuno drugačiji način. Neka ovlašnjćenja grad će vratiti, jer se poslednjih decenija dešavalo da Beograd konstatno gubi nadležnosti – rekao je Vesić.

Skupština grada Beograda preporučila je javnim komunalnim preduzećima da razmotre mogućnost da tokom izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije komunalne infrastrukture, koja traje duže od 30 dana, privrednim subjektima umanje račune za komunalne usluge.

Na osnovu napomene Agencije za privatizaciju, Skupština grada Beograda izmenila je Odluku o modelu i metodu za sprovođenje postupka privatizacije Poljoprivredne korporacije Beograd.

Odbornici su izmenili i dopunili i Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju, kao i o komunalnom redu. Takođe, izmenjena je i Odluka o lokalnim administrativnim taksama. Data je i saglasnost na izmene Statuta "Javnog osvetljenja" i na rebalanse programa poslovanja za 2015. godinu za nekoliko komunalnih preduzeća.

Skupština grada Beograda usvojila je Akcioni plan adaptacije na klimatske promene, sa procenom ranjivosti.

Skupština grada Beograda usvojila je više planova detaljne i generalne regulacije, kojima se podrazumevaju promene na Topčideru, u Dobanovcima, u Pančevačkom ritu, na teritoriji opštine Lazarevac...

Specijalizovana vozila za trgovinu na malo i druge delatnosti moći će ubuduće da budu postavljana u priobalju Save, odnosno na prostoru gde će biti izgrađen Beograd na vodi.

Odlukom Skupštine grada Beograda biće podignuta bista kralju Aleksandru I, kao i spomenici Borislavu Pekiću i Diani Budisavljević.

Na sednici su po kratkom postupku dužnosti razrešeni pojedini vršioci dužnosti javnih preduzeća kojima upravlja Grad i direktori u srednjim školama.

Marko Mitić, dosadašnji direktor Zavoda za informatiku i statistiku novi je v.d. "Infostana" umesto Veselina Markovića, odlučeno je na sednici Skupštine grada Beograda.

Odlučeno je i da direktor Centra za likovno obrazovanje u naredne četiri godine bude akademski slikar Dragan Kićović, koji je do sada bio na funkciji v.d. direktora te ustanove kulture.

Za direktora Pedagoškog muzeja, takođe na četiri godine, imenovan je profesor jugoslovenske i svetske književnosti Božidar Zejak, koji je prethodno obavljao funkciju v.d. direktora u tom muzeju.

Direktor biblioteke "Dimitrije Tucović" u naredne četiri godine biće profesor srpskog jezika i književnosti, Jasmina Ivanković.

Odbornici su, po skraćenom postupku razrešili i imenovali nekoliko članova upravnih i nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, kao i pojedine članove školskog odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola.

Član Saveta za lokalnu samoupravu Peđa Milosavljević je razrešen te dužnosti, a zameniće ga odbornica SNS Sanja Marić.

Za umetničkog direktora BITEF-a imenovan je Ivan Medenica, na period od četiri godine, a on je prethodno obavljao duržnost člana Odbora BITEF-a.

 Na sednici Skupštine Grada razrešeni su članovi školskog odbora.

Skupština grada izabrala je ekonomskog tehničara Milana Jankovića za novog člana Gradskog veća čime je taj organ kompletiran.

Potvrđen je i mandat novom odborniku sa liste SNS Vladimiru Šuši, koji će u klupama gradske skupštine zameniti Nikolu Uzelca, koji je podneo ostavku.

Izvor: Redakcija, 25.10.2015.