Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

  1.  I.    OPŠTE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se prekršaji kojima se ugrožava ili narušava javni red i mir i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Nadležni organ

Član 2.

Nadležni organi za održavanje javnog reda i mira su Ministarstvo unutrašnjih poslova, komunalna policija, odnosno inspekcijske službe, shodno zakonom utvrđenim delokrugom.

 Službena lica organa iz stava 1. ovog člana koja obavljaju poslove održavanja javnog reda i mira, zaštićena su u obavljanju poslova u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 3.

Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mestu i delovanjem organa i organizacija u javnom životu radi obezbeđenja jednakih uslova za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda građana zajemčenih Ustavom Republike Srbije.

Javnim mestom, u smislu ovog zakona, smatra se prostor dostupan neodređenom broju lica čiji identitet nije unapred određen, pod istim uslovima ili bez posebnih uslova.

Smatraće se da je prekršaj iz ovog zakona izvršen na javnom mestu i kad je radnja izvršenja na mestu koje se u smislu stava 1. ovog člana ne smatra javnim mestom, ako je posledica nastupila na javnom mestu.

Član 4.

Prekršaji protiv javnog reda i mira su protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju službena lica ili se ometa primena zakonitih mera i radnji službenih lica, odnosno na drugi način narušava javni red i mir.

Član 5.

U ovom zakonu su određene imenice navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.

  1. II.    PRIKUPLJANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA

Član 6.

Dobrovoljne prilozi građana prikupljaju se posredstvom humanitarnih i drugih udruženja, uz obaveštavanje teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje obaveštenja je najkasnije 8 dana pre početka prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Prikupljanje dobrovoljnih priloga može trajati najduže 60 dana.

Član 7.

Obaveštenje iz člana 6. stav 1. ovog zakona sadrži: naziv podnosioca obaveštenja, mesto i vreme početka prikupljanja dobrovoljnih priloga, svrhu i način prikupljanja, kao i lične podatke lica koja će prikupljati priloge.

  1. III.    POSEBNE ODREDBE

Svađa, vika i buka na javnom mestu

Član 8.

Ko na javnom mestu svađom ili vikom narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara.

Ko na javnom mestu narušava javni red i mir izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima (motora, sirena i sl.) - kazniće se novčanom kaznom do 30.000 dinara.

Ko prekršaj iz st. 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se novčanom kaznom do 100.000 dinara.

Nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje

Član 9.

Ko na javnom mestu, nepristojnim, drskim ili bezobzirnim ponašanjem narušava javni red i mir ili ugrožava imovinu ili vređa moral građana - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko prekršaj iz st. 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Vršenje nasilja, pretnja ili tuča

Član 10.

Ko na javnom mestu vređanjem drugog ili vršenjem nasilja nad drugim ili pretnjom da će napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica narušava javni red i mir kazniće se novčanom kaznom do 100.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko na javnom mestu izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko prekršaj iz st. 1. do 2. ovog člana izvrši u grupi od pet i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Ostavljanje opasnih predmeta

Član 11.

Ko stavi ili drži ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi predmet ili uređaj koji može ugroziti sugurnost prolaznika ili mu naneti štetu ili ko takve predmete izbaci na ulicu - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana - kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 100.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 50.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 20.000 dinara.

Ugrožavanje sigurnosti uređajima na daljinu

Član 12.

Ko na javnom mestu korišćenjem uređaja kojima se upravlja na daljinu ugrozi sigurnost građana ili naruši javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Prosjačenje

Član 13.

Ko na javnom mestu prosjačenjem ugrožava spokojstvo građana ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana, izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatovora do 30 dana.

Ko organizuje prosjačenje ili za prosjačenje koristi decu ili maloletna lica - kazniće se novčanom kaznom od 150.000 dinara i kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Kockanje

Član 14.

Ko na javnom mestu protivpravno poziva drugog na kocku ili se kocka, ustupa prostorije radi kockanja ili organizuje kockanje - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko se kocka sa maloletnim licem ili na drugi način omogućava kockanje maloletnom licu - kazniće se kaznom zatvora do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 2.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 500.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 150.000 dinara.

Neovlašćena preprodaja ulaznica

Član 15.

Ko na javnom mestu neovlašćeno nudi, prodaje ili preprodaje ulaznice za kulturne, sportske i druge priredbe i manifestacije - kazniće se novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko neovlašćeno organizuje ili omogućava preprodaju ulaznica za kulturne, sportske ili druge priredbe i manifestacije - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 2.000.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 500.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 150.000 dinara.

Uznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem

Član 16.

Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Prostitucija

Član 17.

Ko se odaje prostituciji - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se novčanom kaznom 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko maloletnom licu ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se zatvorom od 60 dana.

Paljenje pirotehnike ili pucanje

Član 18.

Ko na javnom mestu paljenjem raketa i drugog zapaljivog ili eksplozivnog materijala (petarde i sl.) narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana - kazniće se novačnom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko na javnom mestu pucanjem iz vatrenog oružja narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana

Ko prekršaj iz stava 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Neovlašćeno prikupljanje dobrovoljnih priloga

Član 19.

Ko neovlašćeno prikuplja dobrovoljne priloge ili ko u toku prikupljanja dobrovoljnih priloga ugrozi spokojstvo ili naruši javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko organizuje ili prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Za prekršaj iz stava 1. i 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 1.000.000 dinara, preduzetik novčanom kaznom do 250.000 dinara i odgovorno lice novčanom kaznom do 100.000 dinara.

Propuštanje obaveštavanja o narušavanju javnog reda i mira

Član 20.

Ko u obavljanju ugostiteljske ili druge uslužne delatnosti propusti da o narušavanju javni reda i mira u ugostiteljskom objektu obavesti policiju radi uspostavljanja javnog reda i mira - kazniće se novčanom kaznom do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 200.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 50.000 dinara.

Buka u ugostiteljskim i drugim uslužnim objektima

Član 21.

Ko u obavljanju ugostiteljske ili druge uslužne delatnosti narušava javni red i mir izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, preko dozvoljene jačine - kazniće se novčanom kaznom do 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 200.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 100.000 dinara.

Prodaja alkoholnih pića maloletnicima i licima pod očiglednim uticajem alkohola

Član 22.

Ko pri prometu alkoholnih pića koja se troše na licu mesta prodaje alkoholno piće licu pod očiglednim uticajem alkohola ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života - kazniće se novčanom kaznom do 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana - kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 500.000 dinara, preduzetnik novčanom kaznom do 200.000 dinara, a odgovorno lice novčanom kaznom do 100.000 dinara.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Član 23.

Ko na javnom mestu uvredi ili preti službenom licu iz člana 2. stav 2. ovog zakona ili ne postupi po zakonito izdatom nalogu službenog lica, odnosno na drugi način ometa službeno lice u vršenju službene dužnosti - kazniće se novčanom kaznom do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ako učinilac iz stava 1. ovog člana, preti da će upotrebiti oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo pogodno da telo povredi ili zdravlje naruši - kazniće se kaznom zatvora do 60 dana.

Ko prekršaj iz stava 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

  1. IV.    PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA

Član 24.

Službena lica policije, komunalne policije i nadležšnih inspekcijskih službi privremeno će oduzeti predmete koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su pribavljeni prekršajem ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

  1. V.    ZAŠTITNE MERE

Član 25.

Učiniocima prekršaja utvrđenim ovim zakonom, izriču se zaštitne mere utvrđene propisom kojim se uređuje prekršajni postupak.

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM

Član 26.

Imovinska korist pribavljena vršenjem prekršaja se oduzima.

  1. VI.    PRELAZNE I ZAVRŠE ODREDBE

Član 27.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 85/2005 - dr. zakon).

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

  1.       I.        RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I OBJAŠNJENJA POJEDINAČNIH REŠENJA

Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 85/2005 - dr. zakon), na snazi je od 31.07.1992. godine. Od dana stupanja na snagu, odredbe ovog zakona nisu menjane, osim brisanja krivično pravnih odredbi iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru, nakon stupanja na snagu Krivičnog zakonika, 01. januara 2006. godine, ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)i više puta usklađivane visine novčane kazne.

Od stupanja na snagu Zakona o javnom redu i miru, 1992. godine, Zakonom o komunalnoj policiji ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009), obrazovana je komunalna policija koja u svojoj nadležnosti ima obavljanje određenih poslova iz oblasti javnog reda i mira, donošenjem Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015) uređena je oblast pružanja usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja, koje ima značajnu ulogu u održavanju stabilnog javnog reda i mira i donošenjem novog Zakona o prekršajima("Sl. glasnik RS", br. 65/2013) uvedeni su novi instituti u oblasti prekršajnog postupka.

Prekršaji javnog reda i mira značaja su pokazatelj stanja bezbednosti, direktno utiču na osećaj lične bezbednosti građana i posle krivičnih dela zauzimaju značajno mesto u oblasti bezbednosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, primarno je nadležna za sprovođenje Zakona o javnom redu i miru u vezi sa čim preduzima zakonom propisane prevetnivne i represivne mere i radnje, radi očuvanja stabilnog javnog reda i mira. U sprovođenju ovih mera i radnji, policija najčešće sarađuje sa nadležnim inspekcijskim službama u delu obezbeđenja dokaza radi uspešnog dokazivanja i vođenja prekršajnog postupka (merenje nivoa buke, stručna i specijalistička veštačenja i mišljenja i dr.) u slučaju da preventivim aktivnostima nije ostvaren očekivani nivo javnog reda i mira.

Imajući u vidu da je u međuvremenu obrazovana komunalna policija čije aktivnosti su usko povezane sa aktivnostima policije u oblasti javnog reda i mira, javlja se potreba, njenog aktivnijeg uključivanja u sprovođenje Zakona o javnog redu i miru.

Evidentno je da Zakon o javnom redu i miru, od 1992. godine do današnjeg dana nije doživeo značajnije izmene ili dopune, koje bi adekvatno propratile zahteve vremena i potrebe prakse, nastale promene u društvenim odnosima i promene u normativnom uređenju u ovoj oblasti.

Imajući u vid navedeno stanje, pristupilo se izradi nacrta novog Zakona o javnom redu i miru (daljem tekstu: Nacrt zakona), koji bi kvalitetnije i sveobuhvatnije utvrdio relevatne pojmove, pravne institute i obeležja prekršaja protiv javnog reda i mira.

Takođe, Nacrtom zakona propisuju se obeležja novih prekršaja, odnosno sankcionišu radnje čijim se vršenjem ugrožava ili narušava javni red i mir, kao što je to ugrožavanje sigurnosti uređajima na daljinu, ali se i neki prekršaji brišu iz postojećeg zakona, kao što je to skitničenje. Radi zaštite javnog reda i mira, dece i maloletnika, posebna pažnja posvećena je prekršajima protiv javnog reda koji se javljaju u radu ugostiteljskih objekata, kao i prekršajima čijim vršenjem se mogu iskorišćavati deca i maloletnici, propisivanjem za ove prekršaje strožijih sankcija.

  1.     II.        OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Nacrta zakona, propisano je da se ovim zakonom uređuju prekršaji kojima se ugrožava ili narušavaja javni red i mir i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.

Članom 2. Nacrta zakona, propisuje se da su nadležni organi za sprovođenje ovog zakona Ministarstvo unutrašnjih poslova, komunalna policija, odnosno inspekcijske službe, shodno zakonom utvrđenom delokrugu u oblastima od značaja za javni red i mir, kao što su: oblast rada ugostiteljskih i drugih uslužnih objekata, držanje opasnih životinja, promet alkohola na javnom mestu, zaštita životne sredine i dr. oblasti.

U stavu dva ovog člana, propisuje se da su službena lica nadležnih organa u obavljanju poslova održavanja javnog reda i mira zaštićena u skladu sa odredbama ovog zakona.

Članom 3. Nacrta zakona, definiše se pojam javnog reda i mira, tj. usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mestu i delovanjem organa i organizacija u javnom životu radi obezbeđenja jednakih uslova za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda građana zajamčenih Ustavom Republike Srbije.

U stavu 2. ovog člana, definiše se pojam javnog mesta, tj. javnim mestom, u smislu ovog zakona, smatra se prostor dostupan neodređenom broju lica čiji identitet nije unapred određen, pod istim uslovima ili bez posebnih uslova.

U stavu 3. ovog člana, pojam javnog mesta, izuzetno se proširuje i na mesta koja to po svojoj prirodi nisu, pod uslovom da je na njima učinjena radnja prekršaja protiv javnog reda i mira, čija je posledica nastupila na javnom mestu.

Članom 4. Nacrta zakona, propisano je da su prekršaji protiv javnog reda i mira protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnom mestu ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju službena lica ili se ometa primena zakonitih mera i radnji službenih lica, odnosno na drugi način narušava javni red i mir.

Član 5. Nacrta zakona, sadrži odredbu o rodnoj ravnopravnosti.

Članom 6. Nacrta zakona, uređuje se način prikupljanja dobrovoljnih priloga. Ovim člnom, uređeno je da se prikupljanje doborovoljnih priloga vrši posredstvom humanitarnih ili drugih udruženja, uz obaveštavanje nadležne teritorijalne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, u roku od 8 dana pre početka prikupljanja i da isto može trajati najduže 60 dana. Odredbama ovog člana uređuje se da svako pod jednakim uslovima, kada je to potrebno, posredstvom humanitarnih ili drugih udruženja može prikupljati dobrovoljne priloge, uz prethodno obaveštavanje nadležnog organa. Drugim zakonimskim propisima uređen je način rada i odgovornost humanitarnih ili drugih udruženja, u raspolaganju prikupljenih dobrovoljnih novčanih ili drugih materijalnih priloga.

Članom 7. Nacrta zakona, propisuje sadržaj obaveštenja humanitarnog ili drugog udruženja o prikupljanju dobrovoljnih priloga.

Članom 8. Nacrta zakona, u prvom stavu propisano je obeležje prekšaja svađa ili vika kojom se narušava javni red i mir na javnom mestu i sankcija u vidu novčane kazne

U drugom stavu ovog člana, propisuju se radnje kojima se stvaranjem buke na javnom mestu narušava javni red i mir i sankcija u vidu novčane kazne.

Članom 9. Nacrta zakona, u prvom stavu, propisano je obeležje prekršaja nepristojnog, drskog ili bezobzirnog ponašanja na javnom mestu kojim se narušava javni red i mir ili ugrožava imovina ili vređa moral građana. Radnja i posledica ovog prekršaja je alternativno određena i podrazumeva svako ono ponašanje koje je na javnom mestu društveno neprihvatljivo (kretanje na javnom mestu bez odeće, pokazivanje intimnih delova tela, vandalizam, vređanje i plašenje prolaznika, oštećenje imovine na javnom mestu razbijanjem ili ispisivanje grafita, pokazivanje ili mahanje vatrenim ili drugim oružjem na javnom mestu i druge slične radnje), a za posledicu ima narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje imovine ili vređanje morala građana. Sankcija za ovaj prekršaj je alternativno određena u vidu novčane kazne ili kazne zatvora, u zavisnosti od težine prouzrokovane posledice.

U drugom stavu ovog člana, kao teži oblik je vršenje ovog prekršaja u grupi od tri i više lica, za šta je predviđena samo kazna zatvora rasponu od najmanje 30 do 60 dana, u zavisnosti od težine prouzrokovane posledice.

Članom 10. Nacrta zakona, u prvom stavu, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu vređanjem drugog ili vršenjem nasilja nad drugim ili pretnjom da će napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica, narušava javni red i mir. Sankcija za ovaj prekršaj je alternativno određena u vidu novčane kazne ili kazne zatvora u zavisnosti od težine prouzrokovane posledice. Ovim prekršajem, sankcionisane su navedene radnje na javnom mestu, pri čemu se ne zadire u pravo oštećenog lica na krivično-pravnu zaštitu podnošenjem privatne tužbe, kada je to Krivičnim zakonikom propisano. U slučaju da se navedenim radnjama ostvare obeležja krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti isključena je prekršajna odgovornost učinioca.

U drugom stavu ovog člana, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu izazivanjem tuče ili učestvovanjem u njoj naruši javni red i mir, za šta je alternativno propisana sankcija u vidu novčane kazne ili kazne zatvora. Kao i prvom stavu, sankcionisane su navedene radnje na javnom mestu, pri čemu se ne zadire u pravo oštećenog na krivino pravnu zaštitu kada je to zakonom propisano, odnosno isključuje se prekršajna odgovornost ako se ovim radnjama ostvare obeležja krivičnog dela koja se gone po službenoj dužnosti.

U trećem stav ovog člana, sankcionisano je vršenje prekršaja iz ovog člana u grupi od pet i više lica, kao poseban oblik osobito teškog prekršaja protiv javnog reda i mira, za šta je propisana kazna zatvora u rasponu od 30 do 60 dana.

Članom 11. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko stavi ili drži ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi predmet ili uređaj koji može ugorziti sigurnost prolaznika ili mu naneti štetu ili ko takve predmete izbaci na ulicu, za šta je propisana novčana kazna.

U drugom stavu ovog člana, za vršenje ovog prekršaja propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 12. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu korišćenjem uređaja kojima se upravlja na daljinu ugrozi sigurnost građana ili naruši javni red i mir, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora. Učinilac ovog prekršaja je svako ko korišćenjem uređaja kojima se upravlja na daljinu, kao što su lake letelice, (tzv. "dronovi") ili uređaji ili vozila koja se kreću po zemlji ugrozi sigurnost građana ili naruši javni red i mir.

Članom 13. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu prosjačenjem ugrožava spokojstvo građana ili narušava javni red i mir, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U drugom stavu ovog člana, kao teži oblik ovog prekršaja je propisano njegovo vršenje u grupi od tri i više lica, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U trećem stavu ovog člana, utvđena je prekršajna odgovornost organizatora prosjačenja ili onoga ko za prosjačenje koristi decu ili maloletna lica, za šta je propisana novčna kazna ili kazna zatvora. U slučaju da su vršenjem ove radnje stečeni elementi nekog od propisanih krivičnih dela kojima se ostvaruje krivično-pravna zaštita dece i maloletnika, isključena je prekršajna odgovornost.

Članom 14. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu protivpravno poziva drgog na kocku ili se kocka, ustupa prostorije radi kockanja ili organizuje kockanje, za šta se propisuje novčana kazna ili kazna zatvora.

U drugom stavu ovog člana, kao teži oblik prekršaja propisano je kockanje sa maloletnim licem ili omogućavanje maloletnom licu da se kocka, za šta je propisana kazna zatvora. U slučaju da su vršenjem ove radnje stečeni elementi nekog od propisanih krivičnih dela kojima se ostvaruje krivično pravna zaštita dece i maloletnika, isključena je prekršajna odgovornost.

U trećem stavu ovog člana, za vršenje prekršaja iz stava 1., propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 15. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu neovlašćeno nudi, prodaje ili preprodaje ulaznice za kulturne, sportske i druge priredbe i manifestacije, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U drugom stavu ovog člana, kao teži oblik vršenja prekršaja propisano je neovlašćeno organizovanje ili omogućavanje preprodaje ulaznica, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U trećem stavu ovog člana, za vršenje prekršaja iz stava 2., propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 16. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

Članom 17. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko se odaje prostituciji, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U drugom stavu ovog člana, propisana je prekršajna odgovornost lica koje ustupa prostorije radi prostitucije, za šta je propisna novčana kazna ili kazna zatvora.

U trećem stavu ovog člana, propisana je prekršajna odgovornost lica koje ustupa prostorije radi prostitcije maloletnom licu, za šta je propisana kazna zatvora. U slučaju da su vršenjem ove radnje stečeni elementi nekog od propisanih krivičnih dela kojima se ostvaruje krivično-pravna zaštita dece i maloletnika, isključena je prekršajna odgovornost.

Članom 18. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu paljenjem raketa i drugog zapaljivog ili eksplozivnog materijala (petarde i sl.) narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U drugom stavu ovog člana, propisana je prekšajna odgovornost lica koje na javnom mestu puca iz vatrenog oružja i time narušava javni red i mir, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora. U slučaju da se vršenjem ove radnje stiču elementi nekog od propisanih krivičnih dela, isključena je prekršajna odgovornost. Treba imati u vidu da se za vatreno oružje može koristi municija koja nema projektil, i da se korišćenjem takve municije ne može učiniti neko od propisanih krivičih dela, ale se može naruštiti javni red i mir.

Članom 19. Nacrta zakona, propisana je prekršajna odgovornost lica koje neovlašćeno prikuplja dobrovoljne priloge ili lica koje u toku prikupljanja dobrovoljnih priloga ugrozi spokojstvo građana ili naruši javni red i mir, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U drugom stavu ovog člana, propisana je odgovornost organizatora neovlašćenog prikupljanja dobrovoljnih priloga, za šta je propisana novčana kazna ili kazna zatvora.

U trećem stavu ovog člana, za vršenje prekršaja iz stava 1. i 2., propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 20. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko u obavljanju ugostiteljske ili druge uslužne delatnosti propusti da o narušavanju javnog reda i miru u ovim objektima obavesti policiju radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, za šta je propisana novčana kazna.

 U drugom stavu ovog člana, za vršenje prekršaja iz stava 1., propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 21. Nacrta zakona, propisano je da je prekšajno odgovoran ko u obavljanju ugostiteljske ili druge uslužne delatnosti, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i mehaničkih izvora buke i zvučnih signala, preko dozvoljene jačine naruši javni red i mir, za šta će se kazniti novčanom kaznom. Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), propisane zaštitne i druge mere koje se preduzimaju radi zaštite od buke u nadležnosti inspekcijskih službi.

U drugom stavu ovog člana, za vršenje prekršaja iz stava 1., propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 22. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko pri prometu alkoholnih pića koja se troše na licu mesta prodaje alkoholno piće licu pod očiglenim uticajem alkohla ili maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina života, za šta će se kazniti novčanom kaznom.

U drugom stavu ovog člana, za vršenje prekršaja iz stava 1., propisana je odgovornost pravnog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica.

Članom 23. Nacrta zakona, propisano je da je prekršajno odgovoran ko na javnom mestu uvredi ili preti službenom licu, odnosno na drugi način ga ometa u vršenju službene dužnosti, za šta će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora.

U drugom stavu ovog člana, propisan je teži oblik ovog prekršaja ako se preti upotrebom oružja, oruđa ili drugog sredstva pogodnog da telo povredi i zdravlje naruši, za šta će se kazniti kaznom zatvora.

U trećem stavu ovog člana, kao najteži oblik ovog prekršaja propisano je njegovo vrešenje u grupi od tri i više lica, za šta će se kazniti kaznom zatvora od najmanje 30 dana.

U slučaju da se vršenjem neke od radnji prekršaja iz ovog člana stiču elementi nekog od propisanih krivičnih dela, isključena je prekršajna odgovornost.

Članom 24. Nacrta zakona, propisani su uslovi privremenog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni, pribavljeni ili nastali vršenjem prekršaja.

Članom 25. Nacrta zakona, predviđeno je pored kazni izricanje učiniocima prekršaja zaštitnih mera utvrđenih Zakonom o prekršajima.

Članom 26. Nacrta zakona, propisano je da se imovinska korist stečena vršenjem prekršaja oduzima.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 85/2005 - dr. zakon).

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  1.    III.        FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona predviđena su sredstva u okviru budžetskih sredstava koja se redobno odobravaju za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i u okviru limita utvrđenog fiskalnom strategijom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvi unutrašnjih poslova, 23.10.2015.