Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Nacionalni savet za kulturu protivi se ukidanju nacionalnih penzija


Nacionalni savet za kulturu se zalaže i iznosi argumente protiv gašenja priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi - ta priznanja ne bi trebalo ukidati nego revidirati i dosledno sprovoditi kriterijume za njihovu dodelu, između ostalog se navodi u saopštenju Nacionalnog saveta za kulturu.

Kako se navodi, Savet je raspravljao o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i naglasio da je od izuzetne važnosti da u Zakonu budu taksativno nabrojane centralne ustanove kulture koje zbog svoje dugovečnosti i značaja ne bi imale obavezu da iznova konkurišu za taj status.

Savet smatra da je pored ustanova potrebno ustanoviti i u Zakonu precizirati listu manifestacija od nacionalnog značaja te tako uvesti red u ovu oblast.

Savet se zalaže i iznosi argumente protiv gašenja priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi - ta priznanja ne bi trebalo ukidati nego revidirati i dosledno sprovoditi kriterijume za njihovu dodelu.

Savet smatra da je potrebno Zakonom jasnije utvrditi nadležnosti u domenu prava slobodnih umetnika i jasno precizirati status istaknutog umetnika, način njegovog sticanja i obaveze države prema licima koja steknu taj status, navodi se u saopštenju.

Prema mišljenju Saveta redukovanje obaveza Nacionalnog saveta za kulturu nije prihvatljivo. Savet ukazuje da je potrebno ispraviti grešku kojom je Udruženje stručnih i naučnih prevodilaca svrstano u umetnička udruženja.

Izvor: Vebsajt Blic, 24.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija