Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ULAGANJIMA: Ulaganja su podeljena na ona od nacionalnog značaja i ona koja su od posebnog značaja za lokalnu samoupravu. Definiše se šest kriterijuma po kojima će određivati da li je ulaganje od nacionalnog interesa, a ulagači mogu da računaju na jednu od četiri vrste podsticaja. Predviđeno je da uvoz opreme, koja predstavlja ulog stranog ulagača, bude oslobođen carine


Narodna skupština Repblike Srbije usvojila je, 23. oktobra 2015. godine, većinom glasova Zakon o ulaganjima (dalje: Zakon), koji bi, prema predlagaču, trebalo da podstakne strane i domaće investicije i doprinese reinudstrijalizaciji Srbije.

Zakonom su izjednačeni domaći i strani investitori, a po prvi put jasno definisane obaveze investitora. Zakonom se garantuje sloboda ulaganja i jemče prava stranim i domaćim ulagačima po najboljim standardima međunarodnog investiconog prava, uređuje institucionalni okvir za efikasnost pružanja usluga imalaca javnih ovlašćenja ulagačima.

Ulaganja su podeljena na ona od nacionalnog značaja i ona koja su od posebnog značaja za lokalnu samoupravu.

Ulagači mogu da računaju na jednu od četiri vrste podsticaja. To su državna pomoć, poreski podsticaji i olakšice, carinske povlastice i odluke u okviru sistema obaveznog socijalnog osiguranja. Predviđeno je da uvoz opreme, koja predstavlja ulog stranog ulagača, bude oslobođen carine. Trgovci ne mogu da računaju na državne podsticaje.

Zakon definiše šest kriterijuma po kojima će određivati da li je ulaganje od nacionalnog interesa. Pre svega zavisi od broja radnih mesta, vrste i iznosa ulaganja, ali i od toga koliki je uticaj na spoljnotrgovinski bilans Srbije. Uzimaće se u obzir dugoročnost ulaganja, koliku dodatu vrednost stvara, ali i referenca ulagača.

Zakonom je predviđeno i da veće podsticaje dobije investitor koji dođe u devastirana područja, a definisano je i postupanje administracije, kako bi investicije bile što efikasnije realizovane.

Zakonom je predviđeno formiranje Saveta za ekonomski razvoj i Razvojne agencije Srbije, koja će naslediti Agenciju za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA) i Nacionalnu agenciju za regionalni razvoj, koje će biti ugašene.

Zakon predviđa da Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalna agencija za regionalni razvoj prestaju sa radom najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno na dan početka rada Razvojne agencije Srbije.

Savet za ekonomski razvoj će činiti ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove rada i zapošljavanja, predsednik Privredne komore Srbije i direktor Razvojne agencije Srbije. Radom ta dva organa treba da se stvore uslovi za jasniju podelu odgovornosti za predlaganje, sprovođenje i kontrolu sprovođenja politika Vlade Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije je prihvatila amandman na član 24 kojim se obezbeđuje transparentost u infomisanju o ulaganjima.

Nakon brojnih primedbi na član 24. Predloga zakona, koji je predviđao da se na podatke i informacije koje su državni organi saznali u toku pregovora i vođenja postupka primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), s tim što po zahtevu za davanje informacija o tim podacima u vezi sa ulaganjima postupa Vlada Republike Srbije, Ministarstvo je usvojilo amandman Zaštitnika građana.

Usvajanjem amandmana taj član sada kaže da se pristup informacijama od javnog značaja u oblasti ulaganja ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010).

Izvor: Redakcija, 25.10.2015.