Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I PODZAKONSKIH AKATA: Novi Sad 23. oktobar 2015. godine


U organizaciji kompanije Paragraf, dana 23.10.2015. godine, u Novom Sadu, održano je savetovanje pod nazivom "Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata".

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i urednike stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olicu Pješčića, Odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandra Milanovića, Pomoćnika glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Na savetovanju su izložene sledeće teme:

• Evidentiranje stranih lica u sistem PDV - obaveza određivanja poreskog punomoćnika

• Poreski dužnik za promet dobara i usluga u građevinarstvu - izmenjeni uslovi za primenu internog obračuna PDV

• Poreski dužnik kod prometa dobara u postupku realizacije hipoteke, zaloge i u izvršnom postupku

• Izmene kod određivanja mesta prometa dobara i usluga u pojedinim slučajevima

• Izmene kod nastanka poreske obaveze

• Izmene kod poreske osnovice i poreske stope

• Izmene kod poreskih oslobođenja

• Izmene u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza

• Izmene u vezi sa oporezivanjem prometa polovnih motornih vozila

• Obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu

• Izmena roka za dostavljanje poreske prijave za tromesečne obveznike

• Ostale izmene i dopune Zakona o PDV

• Kratak osvrt na Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama

Odgovoreno je i na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015)

Izvor: Redakcija, 23.10.2015.