Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACIONALNE KVALIFIKACIJE, AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU I PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA: Paragraf organizuje vebinar 21. oktobra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. oktobra 2022. godine, vebinar na temu “Nacionalne kvalifikacije, aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru i priznavanje stranih školskih isprava”.

Na vebinaru će biti o reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih školskih isprava. Pored navedenog, učesnicima vebinara biće prezentovani i odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa, kao i sa zakonskom regulativom i praksom vezanom za položaj i ulogu pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika u postupcima pred sudom i drugim državnim organima.

Vebinar je namenjen direktorima, odnosno rukovodiocima korisnika javnih sredstava, pravnim službama, sekretarima, ovlašćenim licima i drugim zaposlenima u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, ustanovama (javnim službama), javnim preduzećima, advokatima, kao i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

NACIONALNE KVALIFIKACIJE I IZAZOVI U PRIMENI

 • Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije - razlozi za uspostavljanje NOKS-a
 • Odnos pojmova kvalifikacija i zanimanje
 • Nivoi i vrste kvalifikacija
 • Načini sticanja kvalifikacija (formalno i neformalno obrazovanje, informalno učenje)
 • Registar (podregistar NOKS-a) sa primerima
 • Usklađivanje poslovanja
 • Najčešće dileme u praksi

PRIZNAVANJE ŠKOLSKIH ISPRAVA STEČENIH U INOSTRANSTVU

 • Slučajevi u kojima se ne sprovodi postupak priznavanja
 • Douniverzitetsko obrazovanje
 • Univerzitetsko obrazovanje - priznavanje školske isprave radi nastavka obrazovanja i zapošljavanja

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Pravo na godišnji odmor
 • Minuli rad
 • Jubilarna nagrada
 • Solidarna pomoć
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

ZASTUPANJE USTANOVA OD STRANE PROVOBRANILAŠTVA

 • Pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik
 • Način postupanja i pružanje pravne pomoći zastupanim organima od strane pravobranilaštva

Predavači:

 • Nataša Ćirić - diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i primeni propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i primeni propisa kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija
 • Bojana Jakšić Kovačević - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Nacionalne kvalifikacije, aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru i priznavanje stranih školskih isprava“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 25.9.2022.