Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Predviđeno povećanje neoporezivog iznosa mesečne zarade na 16.300 dinara, smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na 25,5 odsto, te uvođenje testa samostalnosti preduzetnika


Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.) od sledeće godine biće obezbeđeni poreski podsticaji za novo zapošljavanje, uključujući i zapošljavanje mladih koji tek ulaze na tržište rada, izjavila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biće oslobođene plaćanja 70 odsto poreza na zarade i doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje za ta lica tokom 2020. godine, odnosno 65 odsto 2021. i 60 odsto 2022. godine. Ta mera će se odnositi na zapošljavanje nezaposlenih lica bez obzira da li su prijavljeni kod nacionalne službe za zapošljavanje, studenata i preduzetnika - paušalaca.

Nezaposlenost mladih je i dalje visoka, kako je istakla premijerka, i pored toga što je stopa nezaposlenost pala na 10,3 odsto, ali će nove mere, prema njenoj oceni, doprineti da se mladi lakše zapošljavaju. Ona je najavila da će izmene zakona koje predviđaju podsticajne poreske mere za zapošljavanje u narednih nekoliko nedelja biti prosleđene Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je donošenje stimulativnih mera za privredu danas moguće zahvaljujući konsolidaciji javnih finansija i jakoj ekonomiji. Ministarstvo finansija će, kako je istakao, u okviru predstojećih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana predložiti povećanje neoporezivog iznosa mesečne zarade, koje sada iznosi 15.300 dinara, na 16.300 dinara.

"Pored toga, izmenama o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje planirano je smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 26 odsto na 25,5 odsto", rekao je Mali i dodao će to sve znači da će opterećenje na zarade biti smanjeno sa 62 na 61 odsto.

Najavio je poreske podsticaje koji se tiču državljana Srbije koji žive u inostranstvu.

"Građanima koji nisu boravili u Srbiji u protekle dve godine ukoliko se vrate i zaposle u Srbiji biće umanjena osnovica za obračun poreza i doprinosa u visini od 70 odsto, u trajanju od narednih pet godina", rekao je Mali.

Ministar je ukazao da očekuje da će, zahvaljujući ovakvim merama, nezaposlenost početkom naredne godine biti jednocifrena, kao i da će one uticati na povećanje plata u privatnom sektoru. On je istakao da će biti uveden test samostalnosti preduzetnika, izmenom člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana, jer poslodavci umesto zaposlenih, iz poreskih razloga, angažuju preduzetnike, najčešće one koji se paušalno oporezuju.

"Na taj način želimo da utvrdimo da li je neko angažovan kao pravi preduzetnik, ili kao zamena za zaposlenog. Neki od kriterijuma biće da li pretežni nivo prihoda ostvaruje od jednog klijenta i njegovih povezanih lica, da li od poslodavca zavisi kada će preduzetnik koristiti godišnji odmor, da li za rad koristi prostorije i opremu poslodavca ili da li poslodavac organizuje stručno usavršavanje za preduzetnika", rekao je Mali.

Kako je objasnio, ako se ispostavi da preduzetnik ispunjava većinu kriterijuma, onda je reč o zameni za zaposlenog i za takav slučaj će biti predviđeno da se porez plaća po pravilima za ostale prihode, ali bez priznavanja normiranih troškova – porez 20 odsto, doprinosi za PIO 26 odsto i doprinosi za zdravstveno ukoliko nije osiguran po drugom osnovu od 10,3 odsto. Ukoliko se ispostavi da je lice angažovano kao pravi preduzetnik, onda će se na njega primenjivati opšti režim paušalnog oporezivanja.

Govoreći o Predlogu zakona o računovodstvu, koji su dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje, on je istakao da će biti obavezne elektronske fakture.

"Na ovaj način želimo da pojednostavimo proceduru izdavanja faktura s obzirom na to da neće biti potrebni ni pečat ni potpis, tako da će, između ostalog, biti omogućen i brži povraćaj PDV-a"", rekao je Mali.

On je takođe najavio da će se pred poslanicima uskoro naći i Predlog zakon o alternativnim investicionim fondovima, koji predviđa oslobađanje od poreza na kapitalni dobitak, a sve u cilju da se pospeši tržište kapitala.

Izvor: Vebsajt N1, 23.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija