Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Cilj Zakona je sprečavanje koruptivnog ponašanja, bolja konkurentnost i otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o javnim nabavkama čija rešenja imaju za cilj sprečavanje koruptivnog ponašanja, bolju konkurentnost i potpuno otvoreno oglašavanje u postupku javne nabavke.

Zakonom treba da se obezbedi i usaglašenost sa pravnim tekovinama Evropske unije u ovoj oblasti, blagovremeno, pre pristupanja naše zemlje EU.

Efekti primene ovog zakona ogledaće se, pre svega, u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, smanjenju troškova i administrativnih procedura, zaštiti malih i srednjih preduzeća od negativnih posledica centralizacije javnih nabavki, kao i efikasnijoj zaštiti prava u toku same procedure.

Privrednim subjektima će se novim zakonom ukazivati na poslovne prilike i omogućiti proširivanje baze ugovarača na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, što će u velikoj meri uticati i na razvoj tržišta.

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv korupcije - povećanjem transparentnosti i staranjem o tome da privredni subjekti, javnost, mediji i drugi učesnici, budu obavešteni o mogućnostima za dodelu ugovora, kao i o ponuđačima kojima su ugovori dodeljeni.

Novim zakonom predviđeno je i besplatno objavljivanje svih oglasa o javnim nabavkama na Portalu za javne nabavke, čime se dodatno obezbeđuje transparentnost postupka.

Izvor: Vebsajt Vlade, 23.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija