Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI - TEKST PROPISA


Član 1.

U Zakonu o informacionoj bezbednosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/16), u članu 5. stav 1. reči: "Uprave za zajedničke poslove republičkih organa" zamenjuju se rečima: "CERT-a republičkih organa".

Član 2.

U članu 18. stav 2. menja se i glasi:

"Poslove CERT-a republičkih organa obavlja organ nadležan za projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa. ".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o informacionoj bezbednosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/16, u daljem tekstu: Zakon) uređene su mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određeni su nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

Članom 18. Zakona propisano je da poslove CERT-a republičkih organa obavlja Uprava za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO), koja je u vreme donošenja zakona bila nadležna za poslove projektovanja, izgradnje i obezbeđivanja funkcionisanja računarske mreže republičkih organa i njeno povezivanje na Internet, kao i podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u republičkim organima.

Predloženim izmenama Zakona omogućava se da poslove CERT-a republičkih organa vrši organ nadležan za projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa, za čije obavljanje je sada nadležna Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Pored toga, s obzirom na navedene promene, predloženo je da se izmenama Zakona predvidi da predstavnici CERT-a republičkih organa učestvuju u radu Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predloženog zakona vrši se preciziranje odredbe o članovima Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti i predviđa se da u radu tog tela učestvuju predstavnici CERT-a republičkih organa.

Članom 2. predloženog zakona predviđa se izmena teksta važećeg člana 18. stav 2. Zakona o informacionoj bezbednosti, tako što se predlaže da poslove CERT-a republičkih organa obavlja organ nadležan za projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa, što su poslovi koje je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu preuzela od UZZPRO.

Članom 3. predloženog zakona predviđa se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 24.09.2017.