Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET NOVI STATUT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA: Ubuduće pravo da bira i da bude biran ima svaki advokat upisan u imenik advokata, osim advokata koji ima zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nije njegov član. To znači da će celo advokatsko ortačko društvo, bez obzira na broj advokata koji u njemu rade, imati onoliko glasova koliko ima članova. Takođe, na niže funkcije moći će da budu birani samo oni koji imaju više od sedam godina advokatskog staža, na više funkcije oni sa decenijom, a za predsednika Komore sa 15 godina iskustva u branši


Skupština Advokatske komore Beograda (AKB) usvojila je 24. septembra 2016. godine većinom glasova novi Statut Advokatske komore Beograda, koji pored ostalog uvodi nov način glasanja, odnosno na drugačiji način utvrđuje izborna prava advokata.

Za novi Statut, posle žive diskusije, glasalo je 345 advokata, protiv 148, a devet advokata je bilo uzdržano.

Prema novom Statutu, ubuduće pravo da bira i da bude biran ima svaki advokat upisan u imenik advokata, osim advokata koji ima zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nije njegov član.

To znači da će celo advokatsko ortačko društvo, bez obzira na broj advokata koji u njemu rade, imati onoliko glasova koliko ima članova.

Prema Zakonu o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), dva ili više advokata mogu osnovati advokatsko ortačko društvo.

Takođe, na niže funkcije moći će da budu birani samo oni koji imaju više od sedam godina advokatskog staža, na više funkcije oni sa decenijom, a za predsednika Komore sa 15 godina iskustva u branši.

Izbori za organe beogradske Komore, koji su bili planirani za 29. oktobar, zakazani su za 12. novembar 2016. godine, a biće održani u skladu sa novim Statutom.

"Ponovo je pobedila advokatura, kao samostalna i nezavisna delatnost, koja se bori za ustavna i zakonska prava građana i neposrednu demokratiju u advokaturi, nasuprot predlozima koji su zagovarali delegatski princip odlučivanja, kao i dominaciju advokata organizovanih u ortačka društva", navodi se u saopštenju AKB.

Mandati aktuelnom rukovodstvu Komore istekli su 2014. godine, ali tada izbori nisu mogli da budu održani pod izgovorom štrajka advokature.

Na izbornoj skupštini treba da se izabere novi predsednik i zamenik predsednika AKB, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Disciplinski tužioci, Disciplinske sudije, kao i predstavnici te komore u Upravnom odboru i skupštini Advokatske komore Srbije.

Inače, advokatske komore vrše pored ostalog javna ovlašćenja koja je na njih delegirala država, kao što je upis i ispis advokata u Komoru.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.09.2016.
Naslov: Redakcija