Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: Pravilnik je stupio na snagu 24. septembra 2016. godine. Na novoj Listi lekova nalaze se 102 medikamenta koji se izdaju o trošku države i to su takozvani generički i originalni lekovi


Od 24. septembra 2016. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br.78/2016 - dalje: Pravilnik). Na novoj Listi lekova nalaze se 102 medikamenta koji se izdaju o trošku države i to su takozvani generički i originalni lekovi.

Prethodno je Vlada Republike Srbije usvojila predlog o proširenju Liste lekova koji se izdaju o trošku države.

Predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Petar Stajković, kaže da od 102 leka 68 predstavlja terapijsku alternativu lekova koji se već nalaze na Listi, jer se radi o izuzetno značajnim lekovima za maligna oboljenja, HIV, za lečenje steriliteta…

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, nedavno je najavio je da će do kraja 2016. godine na pozitivnu listu biti uvedeni inovativni lekovi i da se prave novi rasporedi i prioriteti uvođenja tih medikamenata do 2020. godine.

Prema njegovim rečima, ima više od 100 zahteva za uvođenje inovativnih lekova jer taj problem nije rešavan više od četiri godine.

Inovativni su oni lekovi koji sadrže supstance koje do sada nisu korišćene u medicini ili zbir supstanci koje se koriste pojedinačno ali ne u toj kombinaciji.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija