Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA MORA DA POVUČE AKT KOJIM ZABRANJUJE ADVOKATIMA KOJI TO ŽELE DA RADE


Ministar pravde Nikola Selaković je rekao da će, u naredna dva dana, Advokatska komora Srbije morati da povuče akt kojim zabranjuje advokatima koji to žele da rade, inače će vlada obustaviti primenu i predložiti Ustavnom sudu ocenu ustavnosti i zakonitosti tog akta.
"Ako se ucene nastave, država će predložiti izmenu Zakona o parničkom postupku, vratićemo staru odredbu da stranku može da zastupa i onaj ko nije advokat", poručio je Selaković.
Naime, mesečni prosek prihoda od taksi koji su sudovi u Srbiji inkasirali iznosio je oko 341 milion dinara u prošloj i 310 miliona u ovoj godini. U julu 2013. godine sudovi su prihodovali blizu 359 miliona dinara. Avgusta iste godine ta cifra je, zbog činjenice da je u toku sezona godišnjih odmora, pala na 267 miliona.

  • Ove godine sudovi su zaradili u julu 321 milion dinara, a u avgustu, kada je sistem javnih beležnika počeo sa radom, 248 miliona dinara. Ta brojka je manja i od količine novca koji je prikupljen u istom periodu prošle godine, i od mesečnog proseka.

Tu se otvara pitanje konkurencije, ali i pitanje korupcije. Javni beležnik plaća samo 20 odsto PDV na ono što su zaradili - ističe Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije. On napominje da kada se govori o javnim beležnicima ne sme da se zaboravi na netransparentan način njihovog izbora. 

Izvor: Tanjug