Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUT ADVOKATSKE KOMORE I UPUTSTVO O POSTUPANJU ADVOKATA TOKOM ŠTRAJKA


Predsednik Disciplinske suda Advokatske komore Beograda Dragan Palibrk izjavio je da niko od advokata nije izgubio licencu za rad i napominje da će se tek utvrđivati odgovornost onih koji nisu poštovali Statut i Kodeks kojim je propisano ponašanje i postupanje advokata u toku obustave rada.  

On je istakao da je postupanje advokata tokom štrajka propisano Statutom Advokatske komore Srbije, koji je donet pre tri godine. Prema Statutu, nepoštovanje njegovih odredbi koje se tiču obustave rada smatra se težom povredom dužnosti advokata, za koju se može izreći sankcija oduzimanja licence za rad - isključenje iz advokatske komore.  

Uputstvo o postupanju advokata koje je objavljeno na sajtu nije nikakva posebna odluka već samo bliže objašnjenje statutarnih odredbi kojih advokati treba da se pridržavaju tokom obustave rada, naglasio je Palibrk osvrćući se na poziv ministra da AKS ukine to Uputstvo u roku od 48 sati.  

Spornim uputstvom AKS , advokatima je za vreme obustave rada koja je u celoj Srbiji počela 17. septembra, zabranjeno da dolaze na suđenja, u tužilaštvo radi istražnih postupaka i postupaka pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, i da odlaze u policiju u pretkirivičnim postupcima. Mogu samo da postupaju u predmetima vezanim za rokove, kao što su tužbe, žalbe i vanredni pravni lekovi. 

Izvor: Tanjug