Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE: Ministarstvo saobraćaja je na zahtev prevoznika odložilo stupanje na snagu spornih odredaba do marta 2020. godine


NOVA pravila za autobuse koji prevoze đake neće početi da se primenjuju od 1. septembra ove godine, već od 1. marta 2020. U Ministarstvu saobraćaja su odlučili da prolongiraju stupanje na snagu pojedinih odredaba iz Pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), zbog primedbi prevoznika da u kratkom roku koji im je dat ne mogu da ispoštuju sve što se od njih traži.

Ovaj propis predviđa da svaki takav autobus mora da ima ispravne sigurnosne pojaseve na svim sedištima, tapacirana sedišta, da autobusi budu žute boje i da vozači nose tamna odela i bele košulje sa kravatom.

U Ministarstvu navode da je predloženo odlaganje primene pojedinih odredbi kako bi kompanije imale dovoljno vremena da se prilagode.

- Održan je sastanak predstavnika svih institucija koje su sarađivale prilikom izrade pravilnika na kom je predloženo da se naprave određene izmene i dopune ovog pravilnika kako bi se propisao duži rok za usklađivanje sa odredbama pravilnika, kao i poboljšanja i preciziranja pojedinih odredaba - navode u Ministarstvu. - Osim toga, predloženo je i da će se potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana zahtevati samo za organizovani prevoz dece radi realizacije ekskurzije, nastave u prirodi, aktivnosti kulturno-umetničkih društava, sportskih klubova i slično - navode u resornom ministarstvu. - Precizno je propisano i da je potrebno da vozač iskoristi pun dnevni odmor u trajanju od 11 sati pre započinjanja novog radnog dana.

U Ministarstvu saobraćaja kažu da su, uzimajući u obzir dugogodišnju praksu u organizovanom prevozu dece kao i probleme u ovoj oblasti, ovim pravilnikom prvi put na jednom mestu propisana pravila kojih se moraju pridržavati prevoznici, kao i ostali u lancu koji učestvuju u organizovanom prevozu dece.

Pravilnik predviđa i da svaki autobus mora da ima licencu za prevoz, oznaku za organizovani prevoz dece, uređaj za zagrevanje, hlađenje i provetravanje, tapacirana sedišta, pribor za čišćenje, obaveštenja o ulazu i izlazu, slobodne prolaze između sedišta i svih izlaza. Svako vozilo mora imati bar jedan aparat za gašenje požara, opremu za pružanje prve pomoći i ostalu propisanu opremu poput rezervnog točka i trougla.

Pravilnik propisuje i da vozač mora da bude psihofizički sposoban da upravlja vozilom, ima fotokopiju lekarskog uverenja staru do godinu dana, dokaze o aktivnostima vozača, kvalifikacionu karticu za obavljanje poslova profesionalnog vozača i ugovor o radu. Učenike neće moći da voze početnici, već vozači koji imaju odgovarajuću vozačku dozvolu najmanje tri godine.

Poslovna udruženja drumskog saobraćaja zahtevala su od resornog ministarstva odlaganje primene pravilnika. Oni su naglasili da podržavaju nameru institucija da se unapredi bezbednost saobraćaja, ali da smatraju da pravilnik koji, kažu, nije donet u saradnji sa predstavnicima transportne privrede, nejasnoćama i nedoumicama može da prouzrokuje dodatne, a nepotrebne obaveze prevoznicima, bez efekata na uređenje obavljanja delatnosti i bezbednost saobraćaja. Zato su smatrali da je neophodno napraviti određene izmene kako bi se postigao pun efekat uz minimalne troškove za prevoznike. Njihovi predlozi su i usvojeni.

Izvor: Vebsajt Novosti, 23.08.2019.
Naslov: Redakcija