Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Obuka o etici integritetu će po usvajanju Zakona postati obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru


Na prvu dostupnu obuku na daljinu „Etika i integritet u javnom sektoru”, koja se nalazi na Portalu za obuke Agencije za borbu protiv korupcije, do sada se prijavilo oko 40 zaposlenih u javnom sektoru. Svi učesnici koji su uspešno završili obuku do kraja septembra mogu da očekuju da će na adrese institucija u kojima su zaposleni dobiti i zvaničnu potvrdu o tome.

Ova obuka pruža priliku javnim službenicima da na moderan i efikasan način usavrše svoja znanja o ovoj značajnoj temi za prevenciju korupcije. Obuka o etici integritetu će po usvajanju novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije postati obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru, a pristupom na Portal za obuke Agencije svi zaposleni će moći i na ovaj način da ispune svoju zakonsku obavezu.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 25.08.2016.
Naslov: Redakcija