Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETU I FISKALNA STRATEGIJA ZA 2015. GODINU: Rashodi "ispod crte" uključeni u obračun deficita


Zakon o budžetu za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014) i Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015) usvojeni su sa izmenjenom metodologijom planiranja i izveštavanja o kretanjima u javnim finansijama, radi preciznog i transparentnog praćenja prihoda, rashoda i rezultata republičkog budžeta i budžeta opšte države, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Glavna promena, kako se navodi, odnosi se na uključivanje tzv. rashoda "ispod crte" u obračun deficita. Ovi rashodi odnose se na finansijske transakcije kao što su:

  • plaćanje aktiviranih garancija,
  • dokapitalizacije banaka i drugih finansijskih institucija,
  • preuzimanje dugova javnih preduzeća i
  • drugi oblici budžetskog finansiranja vanbudžetskih organizacija.

Ministartsvo saopštava i da je u periodu januar - jul 2015. godine ostvaren deficit budžeta Republike u visini od 24,2 milijarde dinara.

U julu 2015. godine su prihodi republičkog budžeta bili 85,2 milijardi, a rashodi 83 milijarde, tako da je suficit iznosio 2,2 milijarde dinara.

Poreski prihodi u julu iznosili su 76,6 milijardi dinara. Naplata poreza na dodatu vrednost (PDV) bila je 39,6 milijardi dinara, što je mesečni rekord u 2015. godini, a od akciza na naftne derivate i duvan je naplaćeno 24,7 milijardi dinara.

 Neporeski prihodi iznosili su 8,4 milijarde, a donacije 200 miliona dinara.

Rashodi budžeta, kako je saopšteno, bili su manji nego u junu uglavnom zbog manjeg iznosa za otplatu kamata. Razlika je delimično ublažena povećanjem rashoda za socijalnu zaštitu, zbog isplate otpremnina radnicima preduzeća u restrukturiranju, većim kapitalnim izdacima i većim izdacima po osnovu garancija.

 Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) iznosili su 18,7 milijardi dinara, a najveći deo se odnosi na dotacije za isplatu penzija - 16,6 milijardi dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,7 milijardi dinara.

Na nivou opšte države budžetski defciti za sedam meseci ove godine iznosio 39,4 milijardi dinara, a samo u julu četiri milijarde dinara, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 25.08.2015.