Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O TRGOVINI I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI: Uvedeni su novi poslovni modeli kao što su elektronska prodavnica, elektronska platforma i dropšiping. Omogućena primena instituta prikrivene kupovine i mogućnost isticanja cena u stranoj valuti kada je reč o prodaji usmerenoj ka globalnom tržištu


Vlada Republike Srbije saopštila je da Srbija, usvajanjem novog Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) u parlamentu, postaje zemlja u kojoj se elektronska trgovina odvija u skladu sa najnaprednijim modelima koji su trenutno dostupni u svetu.

Uvedeni su novi poslovni modeli kao što su elektronska prodavnica, elektronska platforma i dropšiping (dropshipping).

Ove izmene će omogućiti našoj privredi da lakše plasira svoje proizvode ne samo u Srbiji, nego i na globalnom tržištu.

Srbija postaje deo grupe zemalja koje prepoznaju digitalnu ekonomiju kao jedan od glavnih pokretača razvoja celokupne privrede.

Novi zakoni prepoznaju značaj elektronske trgovine, koja je sada definisana kao poseban oblik trgovine.

Otklonjene su nepreciznosti i nedoumice u vezi sa prodavnicama i platformama koje prodaju globalno i ne poznaju geografske granice.

Kako bi se povećala pravna sigurnost i odgovorilo na izazove koje sa sobom donosi elektronska trgovina, prvi put će biti omogućena primena instituta prikrivene kupovine (mystery shopper), koja će značajno poboljšati bezbednost potrošača prilikom internet kupovine.

Rešeno je jedno od ključnih pitanja – mogućnost isticanja cena u stranoj valuti kada je reč o prodaji usmerenoj ka globalnom tržištu, čime je prevaziđen problem sa kojim se do sada ograničavao plasman robe iz Srbije na globalnom tržištu.

Ubuduće će biti omogućeno da kompletna dokumentacija o elektronskoj trgovini bude u digitalnom obliku, što je u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017).

Novi Zakona o trgovini, kao i izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini, nastavak su reforme domaćeg zakonodavstva sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta, na čemu će Vlada Republike Srbije nastaviti da insistira.

Imamo pozitivne reakcije na poreske podsticaje za podršku ekonomije znanja i inovativnog preduzetništva, zbog čega je Srbija danas prepoznata u svetu kao destinacija koja pruža najpovoljnije uslove za razvoj inovativnih delatnosti.

Rad na reformi elektronske trgovine rezultat je uspešne saradnje Vlade Republike Srbije sa vodećim kompanijama digitalne ekonomije koje godinama posluju u Srbiji.

Njihova podrška, znanje i iskustvo bili su od velikog značaja u radu na ovim zakonima.

Izvor: Vebsajt Vlade, 22.07.2019.
Naslov: Redakcija