Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Doneta Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine, kojom je izdvojeno 60 miliona dinara za ovu namenu.

Bespovratna novčana pomoć biće u što kraćem roku isplaćena građanima čije su kuće oštećene ili porušene, kako bi im se što pre obezbedili osnovni životni uslovi.

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine.

S obzirom na to da je korisnicima i zaposlenima u ovim objektima onemogućen dalji boravak i rad, Vlada je obezbedila 250 miliona dinara za njihovu sanaciju.

Članovi vlade usvojili su Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine.

Dodatna sredstva u iznosu od 60 miliona dinara namenjena su gradu Sremska Mitrovica sa naseljima Laćarak, Martinci, Kuzmin, Šašinci i Jarak, gde je bila proglašena vanredna situacija.

Poplave iz juna meseca pokazale su da je neophodno sanirati kanalsku mrežu u dužini od 44 kilometra, posebno imajući u vidu da je reč o strateškom području za odbranu od poplava nižih delova Sremske Mitrovice, pripadajuće infrastrukture i okolnog poljoprivrednog zemljišta.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina NR Kine o saradnji u oblasti biljnog karantina.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović ovlašćen je da potpiše ovaj memorandum.

U cilju produbljivanja bilateralnih odnosa sa NR Kinom, saradnja će se proširiti i na oblast tradicionalne medicine.

Stoga je Vlada usvojila Zaključak o davanju saglasnosti da se zaključi Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Univerziteta kineske medicine u Pekingu o saradnji u oblasti tradicionalne medicine.

Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Bilateralne obaveze između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Danske pomorske uprave Kraljevine Danske o međusobnom priznavanju ovlašćenja u skladu sa propisom I/10 Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca iz 1978. godine, sa izmenama i dopunama Priloga iz Manile 2010. godine.

Za potpisivanje ovog dokumenta ovlašćena je potpredsednica Vlade i resorna ministarka Zorana Mihajlović.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske o saradnji u oblasti zdravstva. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ovlašćen je da potpiše ovaj memorandum.

Status spomenika kulture, današnjom odlukom Vlade Srbije, dobili su Spomen-česma kralja Aleksandra I Obrenovića na Zlatiboru, podignuta 1893. godine i Vila Šterić u Beogradu sagrađena 1933. godine, kao svedočanstvo visokog dometa srpske moderne, sa stilskog, arhitektonskog i kulturno-istorijskog stanovišta.

Izvor: Vebsajt Vlade, 25.07.2019.
Naslov: Redakcija