Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Medijskim udruženjima i asocijacijama dostavljen Predlog sporazuma o saradnji u oblasti uspostavljanja Platforme za zaštitu bezbednosti novinara


Zaštitnik građana Zoran Pašalić dostavio je medijskim udruženjima i asocijacijama Predlog sporazuma o saradnji u oblasti uspostavljanja Platforme radi zaštite i unapređenja bezbednosti novinara između Zaštitnika građana i Partnera, koji je sačinio posle niza sastanaka i konsultacija sa novinarima iz Beograda i unutrašnjosti Srbije.

Zaštitnik građana je dokument dostavio medijskim udruženjima i asocijacijama radi dobijanja dodatnih sugestija na konačan tekst sporazuma. Sporazum će se naknadno potpisati u cilju zajedničkog interesa obostrane saradnje i sveobuhvatnog evidentiranja napada i pritisaka na novinare i medijske radnike, a zbog potrebe uspostavljanja efikasnijeg mehanizma zaštite njihove bezbednosti. Po sporazumu pokrenuće se prva onlajn platforma u Srbiji u kojoj će se evidentirati svaki pojedinačni slučaj ugrožavanja bezbednosti i svaki oblik pritiska na novinare i medijskih radnika. Platforma će doprineti i delotvornijem postupanju nadležnih državnih organa u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara. Na izradi metodologije prikupljanja, verifikacije, klasifikacije, analize i prezentacije podataka o ugrožavanju bezbednosti novinara angažovaće se Radna grupa sastavljena od tima stručnjaka iz reda novinara, medijskih radnika, predstavnika Zaštitnika građana i relevantnih stručnjaka.

Zaštitnik građana se početkom aprila sastao sa predstavnicima udruženja i asocijacija novinara iz Srbije, kao i sa novinarima štampanih i elektronskih medija u cilju razrade ideje o pokretanju onlajn platforme za evidenciju napada na novinare, od pritisaka do fizičkih napada, nasrtaja na imovinu i na život, s obzirom da u Srbiji ne postoji jasna slika koji napad kako da se definiše, što dovodi do situacije da svako tumači i evidentira napade na svoj način: i tužilaštva, i sudovi, i policija, kao i novinarska udruženja i nevladine organizacije. Definisanjem pojmova i evidencijom napada na novinare na osnovu tih pojmova na onlajn platformi, dobili bismo jedinstvenu i preciznu evidenciju svih oblika pritisaka i napada na novinare u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 23.07.2019.
Naslov: Redakcija