Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Svakoga sata jedan muškarac bude iseljen iz kuće zbog nasilja u porodici, a jednom bude izrečena mera zabrane prilaska, rezultat je primene novog Zakona


Svakoga sata jedan muškarac bude iseljen iz kuće zbog nasilja u porodici, a jednom bude izrečena mera zabrane prilaska zbog novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), čija je primena počela 1. juna 2017. godine.

Više od 2.600 nasilnika u proteklih mesec i po dobilo je zabranu prilaska svojim žrtvama, ili su izbačeni iz stana gde su sa žrtvama živeli.

Iako je novi Zakon počeo da daje rezultate, svedoci smo brutalnih ubistava ljudi optuženih i osuđivanih za nasilje u porodici.

Psiholog Dragana Barišić smatra da o nasilju u porodici treba što više govoriti.

- Smatram da je u poslednje vreme možda više medijski zastupljeno nasilje u porodici, a da je nasilje postojalo dugi niz godina unazad, ali da su žene koje češće trpe nasilje, upravo zbog toga što je to tabu tema, prikrivale da to postoji. Sa druge strane mislim da se velika pažnja pridaje u medijima, što ne bi trebalo da bude slučaj, jer mislim da to nekako one potencijalne nasilnike na neki način ohrabruje da rade to što ne bi trebalo nikako da rade - navodi Barišićeva.

Novi Zakon je i donesen da bi se nasilje smanjilo, a njegovi efekti vidljivi su kada se pogleda statistika.

Od početka primene Zakona protiv nasilja u porodici policija je podnela 2.626 hitnih mera, od toga 910 za udaljenje nasilnika iz stana, a 1.716 mera zabrane stupanja u kontakt sa žrtvama.

Reč je o policijskim merama, do 48 sati, a u 56 slučajeva došlo je do kršenja zabrane kada su počinioci osuđeni na 60 dana zatvora.

Za to vreme sudovi su izrekli više od 1.300 pomenutih hitnih mera u trajanju do 30 dana.

Mogućnost udaljavanja nasilnika iz stana odmah, a kasnije i sudskim putem data je jer su žrtve uglavnom socijalno i ekonomski nezbrinute.

- Time se daje i šalje poruka ostalim nasilnicima da vode računa o svom ponašanju, i da jednostavno niko od nas nije takav da može bilo ko da ga tuče, već da se problemi rešavaju, ukoliko postoji nesloga, netolerancija, da se rešavaju brakorazvodnom parnicom i da nikako ne sme nešto nasiljem da se rešava - kaže Barišićeva.

Zbog tri ubistva koja su se nedavno dogodila u centrima za socijalni rad policija je izvršila 1.918 obilazaka tih ustanova u svim gradovima i opštinama.

Sa druge strane centri su se u 37 slučajeva obratili policiji da njeni službenici budu prisutni u prostorijama centra prilikom postupanja službenika socijalnih radnika.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 24.07.2017.
Naslov: Redakcija