Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Više od pola miliona građana nije podnelo zahtev za novu zdravstvenu knjižicu, te zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti samo u slučaju hitne medicinske pomoći. U svakom trenutku mogu podneti zahtev za novu zdravstvenu karticu i dobiti potvrdu koja važi do izdavanja kartice. "Potvrda PZK" omogućava ostvarivanje punog obima prava iz zdravstvenog osiguranja. Zdravstvene ustanove su dužne da pruže uslugu osiguranom licu koje nema zdravstvenu karticu, ali ima uredno izdatu potvrdu PZK


Više od 500.000 osiguranih lica nije podnelo Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zahtev za zamenu papirne zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, te oni zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti samo u slučaju hitne medicinske pomoći.

Ti osiguranici, kako kažu u RFZO, u svakom trenutku mogu podneti zahtev za novu zdravstvenu karticu i dobiti potvrdu koja važi do izdavanja kartice. "Potvrda PZK" omogućava im da ostvare pun obim prava iz zdravstvenog osiguranja.

- Potvrda se ne izdaje deci, trudnicama i porodiljama, koji sve do uručenja zdravstvene kartice mogu koristiti staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira što ona nije overena, kao ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice - rečeno je u RFZO.

Do sada je zdravstvene kartice dobilo oko 5,8 miliona osiguranih lica, a u Zavodu za izradu novčanica je u izradi još oko 60.000 kartica.

Pojašnjavaju da osigurana lica koja su pre 1. januara 2017. godine imali overene stare zdravstvene knjižice, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu tih knjižica i to do isteka overe, odnosno do uručenja zdravstvene kartice.

- Nakon isteka overe stare zdravstvene knjižice, ili u slučaju gubitka overene stare zdravstvene knjižice, zdravstvena zaštita ostvaruje se na osnovu Potvrde PZK koju izdaje matična filijala Republičkog fonda pod uslovom da je predat zahtev za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom - pojašnjavaju u RFZO.

Napominju da je Obrazac PZK propisan Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 - ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 - ispr., 96/2012, 98/2012 - ispr., 114/2012, 110/2013, 71/2014, 17/2015 - odluka US, 91/2015 i 98/2016), kao i da lice sa izdatom potvrdom ostvaruje sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku važenja potvrde.

- U tom smislu, zdravstvene ustanove su dužne da pruže uslugu osiguranom licu koje nema zdravstvenu karticu, ali ima uredno izdatu potvrdu PZK - zaključuju u RFZO.

Izvor: Vebsajt Blic, 24.07.2017.
Naslov: Redakcija