Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Sva privredna društva u obavezi da registruju elektronsku adresu do oktobra 2019. godine


Primena najvećeg broja odredaba novog Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 - dalje: Zakon), koji je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srbije, počeće od 1. oktobra 2018. godine.

Pomoćnik ministra privrede Dušan Vučković je, govoreći o novim zakonskim rešenjima o privrednim društvima, rekao da su se novinama u zakonu otklonili brojni problemi koji se tiču poslovanja privrede u Srbiji.

Takođe, izmene su u skladu sa obavezama naše zemlje i u skladu sa pregovaračkom pozicijom Poglavlja 6 da se u naš pravni sistem preuzmu propisi Evropske unije.

Najznačajnije izmene zakona su, kaže Vučković, redefinisanje odnosno preciziranje odredaba koje se tiču upotrebe pečata u poslovanju i ukidanje propisa kojima su predviđene bile obaveze da se pečat upotrebljava u određenim poslovima između privrednih društava i organa javne uprave.

"Ukinuto je više od 100 propisa kojima je bila propisivana upotreba pečata u poslovanju", kaže Vučković.

Kaže da će se ovim izmenama Zakona omogućiti upotreba elektronskog kvalifikovanog potpisa umesto overe potpisa na osnivačkim aktima privrednih društava, a time se kaže, prave i značajne uštede.

Kaže da uvođenje e-potpisa omogućava svima da se privredna društva registruju od kuće.

S druge strane, objašnjava, uvedena je obaveza da sva privredna društva u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona (*prim. red), registruju elektronsku adresu. "Registracija elektronske adrese ne košta, ona je besplatna, tako da tu nema povećanja troškova privredi", kaže Vučković.

Zakon je, napominje, uveo unapređenja koja se tiču zaštite prava manjinskih akcionara tako da je uvedena obaveza privrednom društvu da se obavezno vrši procena vrednosti pravnog posla koje zaključuju direktori, nadzorni odbori, menadžment ili akcionari, da se takvi pravni poslovi ukoliko njihova vrednost prelazi 10 ili više procenata vrednosti društva, vrši procena tog posla.

Detalji takvih poslova se moraju objavljivati na sajtu tog preduzeća ili na sajtu APR-a, kako bi se svi članovi, akcionari ili poverioci upoznali sa detaljima poslovanja.

Novi Zakon kaže i da će oni članovi koji imaju 10 odsto osnivačkog uloga ili kapitala, moći da zakazuju sednice skupštine društva, što do sada nije bio slučaj, već su to mogli samo oni koji imaju više od 20 procenata kapitala u preduzeću.

Zakonom je preciznije definisano i da li se radi o imovini velike vrednosti preduzeća kada je reč o sredstvima obezbeđenja za uzimanje kredita, izjednačeni su domaća i strana privredna društva vezano za osnivanje ogranaka, rok za likvidaciju privrednih društava je, prema novim pravilima, smanjen sa godinu dana na šest meseci.

Zakonom su definisana i nova pravila organizovanja privrednih društava, a ovi propisi, koji se najviše odnose na međunarodno "spajanje" i osnivanje privrednih društava primenjivaće se od 1. januara 2022. godine, jer je procena da će Srbija tada biti spreman za pristupanje EU, sa mogućnošću da se ovi rokovi promene.

Izvor: Vebsajt 021, 25.06.2018.
Naslov: Redakcija