Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU: Najavljena reorganizacija u prosveti, kojom je predviđeno smanjenje više od 2.700 radnih normi (jedna norma označava puno radno vreme) u osnovnom i srednjem obrazovanju dovodi se u vezu sa dualnim obrazovanjem. Nastavnici strahuju da će im smanjenjem norme biti smanjene i plate, dok u sindikatima dodaju i da će neki ostati bez posla


Dualno obrazovanje, na kome se u reformi obrazovanja insistira, đake seli na nastavu u fabrike i firme na jedan do tri dana, ali se postavlja pitanje šta će za to vreme raditi nastavnici koji su do ove godine predavali stručne predmete.

Dok u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tvrde da će sve biti u redu, da oni sada postaju važni "koordinatori učenja", nastavnici strahuju da će im biti smanjene norme, pa samim tim i plate, dok u sindikatu dodaju i da će neki ostati bez posla.

Iz Ministarstva je ranije najavljeno da će od septembra 2017. godine ponuda obrazovnih profila po dualnom modelu ili sa elementima dualnog obrazovanja, biti šira i kvalitetnija nego do sada.

- U 49 srednjih stručnih škola biće realizovan neki od 19 obrazovnih profila koncipiranih za dualni model učenja. Pored toga, postoje i 43 obrazovna profila sa njegovim elementima - kažu iz Ministarstva prosvete.

Kada se sve sabere, dualno obrazovanje će, u većoj ili manjoj meri, ući u 127 škola u 69 gradova i opština širom Srbije, sa ukupnim obuhvatom od 5.751 učenika.

Đaci koji se opredele za neki od ovih smerova, na praksi će provoditi jedan, dva ili tri dana nedeljno - u zavisnosti od godine učenja.

- Nastavnici praktične nastave ostaju u sistemu i oni prate kvalitet realizacije učenja kroz rad uz licencirane instruktore u kompanijama i svode kroz postignute ishode ocenu. Oni su, između ostalog, važni "koordinatori učenja" između sticanja i procenjivanja uspešnosti savladane teorije i njene primene u praksi u realnom i savremenom radnom okruženju - ističu iz Ministarstva prosvete.

S druge strane, iskustvo škole koja je iškolovala prvu generaciju po ovom modelu, svedoči drugačije.

- Nastavnicima se smanjila norma, ali je naša škola velika i to se ne oseti toliko, jer je šira i mogućnost za angažovanjem. Nastavnici imaju obavezu da obilaze đake u fabrikama i firmama, ali je osnovno nerešeno pitanje koliko sati bi oni tamo trebalo da provode, jer se sve to plaća– ističe Ivan Bajić, direktor Tehničke škole "Ivan Sarić" u Subotici.

Kako dodaje, za razliku od učenika medicinskih škola, koje ne primaju na praksu bez mentora, đaci ove tehničke škole mogu i sami da dolaze na praktičnu nastavu u firmama i fabrikama.

- Nije isto ni ako su svi učenici u jednom objektu na praksi ili su u nekoliko. Na primer, kod nas su oni prilično udaljeni, te nastavnik koristi dva prevozna sredstva od jednog do drugog ako ide autobusom, dok ako ide kolima, sam plaća benzin i ima trošak – napominje Bajić.

Slično ističe i Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola Beograd.

- Ukoliko ste imali pet nastavnika za frizera, a đaci sada idu na praksu van škole, dovoljan je jedan da ide da ih obilazi. Zato sam ja predlagao da ti nastavnici polažu da budu glavni instruktori u firmi. Ministar je i sam najavio da će mnogi ostati bez posla, ako se zadrži 20 odsto nastavnika biće dobro - priča Antić.

Kako on kaže, najavljena reorganizacija u prosveti, kojom je predviđeno smanjenje više od 2.700 radnih normi (jedna norma označava puno radno vreme) u osnovnom i srednjem obrazovanju dovodi se u vezu sa dualnim obrazovanjem.

- Ovaj broj ne tiče se samo srednjih stručnih škola, ali naravno da ima nekih elemenata koji se dovode u vezu - kaže Antić.

Međutim, kako tvrdi dr Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije koja od septembra prelazi iz ogleda u sistem i postaju prva škola koja će sve profile imati po dualnom modelu, norma nastavnika ostaje ista kao i ranije.

- Ranije su učenici sa profesorom odlazili na praksu i dešavalo se da instruktori budu na odmoru. To više neće biti moguće, jer je sada definisano tačno kog dana se šta mora uraditi, ko je instruktor… Nastavnici su i dalje tu važni da sve organizuju, evidentiraju, ocene i provere, njihova norma ostaje ista – ističe Cvijović.

Inače, prva generacija srednjoškolaca u Subotici koja se opredelila za obrazovni profil bravar-zavarivač, pokrenut kroz projekat dualnog obrazovanja, završila je svoje trogodišnje školovanje i počinje da radi u fabrici vetrogeneratora.

Izvor: Vebsajt Blic, Milica Rašić, 22.06.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija