Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DODELJENI SERTIFIKATI za uspešno izvedenu obuku studenata PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU za rad sa pravnom bazom Paragraf Lex


U svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 25.6.2015. godine održana je svečana dodela Paragraf Lex sertifikata za 52 studenta, koji su obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali i uspešno okončali u akademskoj 2014/15 godini.

Dodeli su, pored studenata, prisustvovali i doc. Dr Tatjana Bugarski, prodekanica za nastavu, upravnica biblioteke, Radmila Bugarski i asistent Darko Božičić, koji je obučen i imenovan za sertifikovanog predavača od strane sektora za edukaciju kompanije Paragraf.

Svečanoj dodeli prisustvovali su generalni direktor kompanije Paragraf BratislavMilovanović, PR menadžer kompanije, Marija Šiljković, direktor regionalnog centra Novi Sad, Zoran Radomirović I menadžer pravne edukacije i marketinga, Miroslav Bojović

Ovo je deseta jubilarna generacija studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja je završila obuku. Do sada je preko 1.000 studenata ovog fakulteta steklo sertifikat Paragraf Lex. Sa upravom Fakulteta je dogovoreno da se ubuduće sertifikat Paragraf Lex upisuje u Dodatak diplomi.

Izvor: Redakcija, 25.06.2015.