Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVAJANJE NOVOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI DO KRAJA JULA


Ministar privrede u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović izrazio je očekivanje da će novi zakon o privatizaciji biti usvojen do kraja jula, kao i da će biti fleksibilniji u pogledu modela, metoda i mera privatizacije.

Vujović je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o privatizaciji i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koja je počela u Regionalnoj privrednoj komori Niša, objasnio da će modeli, metodi i mere biti prilagođeni stvarnim potrebama firmi koje se nalaze u procesu restrukturiranja, ili koje nisu ranije privatizovane.

On je naveo da će nakon stupanja na snagu novog zakona o privatizaciji svim zainteresovanim investitorima biti upućen poziv da ponude svoj program, na koji će saglasnost davati Agencija za privatizaciju i Ministarstvo privrede.

Svaki program koji bude imao elemente za uspešno poslovanje biće predmet pažnje nadležnih organa, ukazao je ministar i dodao da će se nakon toga tražiti najpogodniji model, metod i mere za privatizaciju.

Prema njegovim rečima, onaj deo firmi koji ne ponudi program biće suočen sa stečajem, i u stečaju će se, preko socijalnog programa, brinuti o radnicima.

Vujović je, kada je reč o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, ukazao na to da je cilj novog zakonskog rešenja brži proces stečaja, pojačana uloga poverilaca i smanjenje troškova tog postupka.

U Srbiji treba privatizovati još približno 600 preduzeća u kojima je zaposleno više od 100.000 radnika, uključujući i 161 preduzeće u restrukturiranju, podsetio je ministar.

Nacrtom zakona o privatizaciji predviđena su četiri modela privatizacije (prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo i prenos kapitala bez naknade), tri metoda (javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem, neposredna pogodba i javno prikupljanje ponuda), kao i tri mere privatizacije (finansijska konsolidacija, otpis duga i pretvaranje duga u trajni ulog ili konverzija).

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.6.2014.