Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POSTUPANJE I ODLUČIVANJE ORGANA UPRAVE U POSTUPCIMA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE: Paragraf organizuje vebinar 23. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 23. juna 2022. godine, vebinar na temu “Postupanje i odlučivanje organa uprave u postupcima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole”.

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljnije upoznaju sa postupcima izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

Takođe, na vebinaru će se detaljno obraditi i tema postupka po pravnim lekovima i odlučivanje organa u drugostepenom postupku.

Učesnici vebinara će se detaljnije upoznati sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole kroz postupak objedinjene procedure.

Takođe, učesnicima će biti podrobnije objašnjeno drugostepeno postupanje organa uprave po prigovorima ili žalbi, kao i uslovi za podnošenje tužbe upravnom sudu. Predavači će, između ostalog, učesnicima ukazati na neke od najčešćih problema sa kojima se građani suočavaju prilikom prvostepenog postupka objedinjene procedure i na koji način da stranke što jednostavnije okončaju postupke izdavanja dokumenata potrebnih za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata, odnosno izvođenjem radova.

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima, javnim beležnicima, javnim izvršiteljima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

OBJEDINJENA PROCEDURA

IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA

 • Granice ovlašćenja nadležnog organa
 • Pravo prigovora na lokacijske uslove i odlučivanje po prigovoru

IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 • Podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole
 • Provera ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu
 • Odbacivanje zahteva, pravo prigovora i pravo na podnošenje novog zahteva bez naplate administrativne takse
 • Pravo žalbe

IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

 • Provera ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu
 • Pravo žalbe na upotrebnu dozvolu

POSTUPANJE PO PRAVNIM LEKOVIMA

 • Prigovor
 • Granice ovlašćenja nadležnog organa

Predavač:

 • Aleksandra Dimić - samostalni savetnik u Odeljenju za upravni i upravnopravni nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Postupanje i odlučivanje organa uprave u postupcima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 25.05.2022.