Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Prema Zakonu registar profesionalnih upravnika i registar stambenih zajednica treba da budu uspostavljeni do 1. januara 2018. godine


Obuka za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada počela je 25. maja 2017. godine u Privrednoj komori Srbije za prvih 110 polaznika, najavila je direktorka Centra za edukaciju PKS Mirjana Kovačević.

- Polaganje ispita bi trebalo da bude u poslednjoj nedelji juna, tako da bismo u julu mogli da imamo prve profesionalne upravnike - rekla je Kovačević.

Obuka je počela u sedištu PKS, u Resavskoj ulici u Beogradu, i trajaće sedam dana.

- Predviđeno je 50 školskih časova tokom sedam dana, tako što će šest dana polaznici raditi po sedam časova, a sedmog dana će imati osam časova - navela je ona.

Kako kaže, obuka ne samo da će spremiti polaznike za ispit već će im dati i dovoljno informacija i praktičnih vežbi da mogu kvalitetno da obavljaju ovaj posao.

Teme obuke su: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom, karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.

Kovačević je rekla da je Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon) predviđeno da se najmanje dva puta godišnje organizuju obuke i ispiti za sticanje licenci.

Ona je istakla da će broj obuka tokom godine zavisiti od zahteva i to ne samo u Beogradu već širom Srbije, u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i drugim gradovima, pošto je interesovanje veliko.

Fizičko lice, da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi PKS, a u koji se ne može upisati osuđivano lice za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi PKS.

Pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atancković, je ranije rekla da će veliki broj građana moći da se zaposli, kao i da se na osnovu iskustava zemalja u okruženju očekuje otvaranje između 15.000 i 20.000 novih radnih mesta.

Kako je rekla, profesionalni upravnici će u Srbiji moći da zarade i mnogo više od prosečne plate, ako se održava veći broj zgrada i stanova, što se i očekuje u narednom periodu.

Atanacković je dodala da dosadašnja iskustva, sa firmama koje su se profesionalno bavile tim poslom u Srbiji, pokazuju da za održavanje dvadesetak zgrada može da se zaradi mesečna plata od oko 55.000 dinara.

Ona je rekla da će profesionalni upravnici sa licencom moći da budu zaposleni kod nekoga, sami da osnuju firmu ili da se uz minimalna ulaganja registruju kao preduzetnici i sami za sebe obavljaju taj posao.

Prema njenim rečima, u Srbiji se trenutno cena za profesionalnog upravnika po stanu kreće između 200 i 350 dinara.

- Ali, to će tržište da odredi, tako da će cene verovatno biti i malo niže, a usluga kvalitetnija - naglasila je ona.

Neke zemlje u okruženju su uvele profesionalno upravljanje kao obavezno, dok je kod nas to na dobrovoljnom principu, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom.

U zgradama koje ni na koji način ne reaguju na zakonske obaveze, lokalna samouprava će po prijavi inspektora ili bilo kog vlasnika stana u toj zgradi svojim rešenjem da imenuje prinudnog profesionalnog upravnika.

- Taj prinudni deo stanari mogu da obustave kada se organizuju u skladu sa Zakonom, što znači nađu upravnika između sebe ili angažuju nekog drugog profesionalnog upravnika - navela je Atancković.

Prema Zakonu registar profesionalnih upravnika i registar stambenih zajednica treba da budu uspostavljeni do 1. januara 2018. godine odnosno 12 meseci nakon stupanja na snagu Zakona.

Usluge profesionalnih upravnika će biti dostupne 24 sata i to sedam dana u nedelji, tako da će stanari uvek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primer buke ili remećenja kućnog reda.

Zakonom, kojim se ustanovljava profesija profesionalnog upravnika, PKS je dobila ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu PKS, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti.

PKS je, takođe, nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017) primenjuje se od 6. maja 2017. godine, a njime se uređuju: program ispita, teme i oblasti i način polaganja, kriterijumi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika, u skladu sa odredbama Zakona.

Izvor: Vebsajt Blic, 24.05.2017.
Naslov: Redakcija