Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA DVANAESTA SEDNICA ODBORA ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA: Jedan od klјučnih problema u inspekcijskim službama je percepcija korupcije, te će se u tom smislu Odbor posebno angažovati


Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Želјko Ožegović, predsedavao je 23. maja 2017. godine u Palati Srbija, dvanaestom sednicom Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora kojoj su, osim članova Odbora, prisustvovali i predstavnici republičkih i gradskih inspekcijskih službi, predstavnici pravosudnih organa i kolege iz USAID Projekta za bolјe uslove poslovanja.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice Odbora, Ožegović je rekao da je jedan od klјučnih problema u inspekcijskim službama percepcija korupcije i da će se u tom smislu Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora ove godine posebno angažovati.

Sednica je najvećim delom bila posvećena obukama za inspektore, pa su u uvodnom delu predstavlјene obuke za inspektore, odnosno lica koja obavlјaju poslove unutrašnje kontrole u inspekcijskim službama iz svoje nadležnosti, u vezi sa analizom prevencije i suzbijanja korupcije, jačanje integriteta, odgovornosti i profesionalnih i etičkih standarda u inspekcijama.

Takođe, eksperti angažovani od strane USAID BEP projekta su predstavili aktivnosti u vezi izrade analiza za formulisanje mehanizama sprečavanja korupcije u organima i sa prekršajnim postupcima koje pokreću inspekcije.

U završnom delu sednice učesnici su informisani u vezi obuka koje sprovodi Služba za upravlјanje kadrovima, radi pravilne implementacije Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), u delu u kojem se odnosi na obuke za polaganje ispita za inspektora, a prisutni su takođe imali priliku da vide predstavlјanje saradnje sa kompanijom "Microsoft" povodom IT obuka za inspektore.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 23.05.2017.
Naslov: Redakcija