Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Ekspertska misija TAIEX u poseti Agenciji, sa ciljem dobijanja kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Ova važna aktivnost predviđena je Akcionim planom za Poglavlje 23


U periodu od 24. do 27. maja 2016. godine, posredstvom TAIEX instrumenta, organizovana je ekspertska misija u Agenciji za borbu protiv korupcije, sa ciljem dobijanja kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014 - dalje: Zakon). Ova misija je posebno usmerena na politiku sankcionisanja i postupanja svih relevantnih institucija u ovoj oblasti.

Misiju sprovodi slovenački ekspert Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, koji će se sastati sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, prekršajnih sudova, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Republičke izborne komisije, političkih stranaka i organizacija civilnog društva. Pored analize, prof. Toplak će definisati i preporuke za unapređenje važećeg Zakona koji reguliše ovu oblast.

Ova važna aktivnost predviđena je Akcionim planom za Poglavlje 23.

TAIEX je instrument pomoći i razmene informacija kojim EU pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu usklađivanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije. Više informacija pogledajte ovde.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.05.2016.
Naslov: Redakcija