Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine DP Industrija stakla Pančevo: Rok za dostavljanje prijava za učešće na javnom nadmetanju je 15. jul 2015.


Na osnovu člana 26. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014), člana 5. Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014), Agencija za privatizaciju (u daljem  tekstu: Agencija) objavila je javni poziv za javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine DP Industrija stakla Pančevo, Pančevo

Pravo na učešće u Postupku imaju domaća i strana fizička i pravna lica. U skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) strana fizička i pravna lica mogu sticati pravo svojine na nepokretnosti pod uslovima uzajamnosti.

Početna cena za prodaju imovinske celine iznosi 100% procenjene vrednosti imovine, odnosno 11.937.626,58 evra. Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu.

Rok za dostvljanje prijava za učešće na javnom nadmetanju je 15. juli 2015.

Staklaru je za 35 miliona evra, marta 2012. godine, od Srbijagasa kupio konzorcijum bugarskih firmi Rubin i Glas industri, čiji je vlasnik Korporativno-trgovinska banka iz Sofije, ali nije ispunjavao ugovorene obaveze.

Na poziv Agencije za privatizaciju stiglo je sedam pisama zainteresovanih investitora, među kojima su dve kineske kompanije.

Izvor: Vebsajt Beta, 25.05.2015.