Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UREĐENJU SUDOVA: Održan okrugli sto: "Institucionalizacija mreže službi za podršku oštećenima i svedocima u sudovima opšte nadležnosti u Republici Srbiji"


Mreža službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima je sistem koji će biti uspostavljen u svim sudovima opšte nadležnosti i koji je veoma značajan u pravnom smislu, jer doprinosi kvalitetu postupka, a samim tim i efikasnosti pravosudnog sistema Srbije", rekla je pomoćnica ministra pravde Ljiljana Blagojević na okruglom stolu koji je organizovan u hotelu Metropol Palas od strane Misije OEBS-a, a u okviru projekta "Institucionalizacija mreže službi za podršku oštećenima i svedocima u sudovima opšte nadležnosti u Republici Srbiji".

Pomoćnica ministra je istakla da ovaj projekat podržava aktivnosti koje su deo Akcionog plana Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013-2018. godine. "Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova rešenja u vezi sa podrškom i pomoći svedoka i oštećenih su već implementirana u naš zakonodavni sistem", dodala je Blagojević.

Takođe, ona je naglasila da je naredni korak u realizaciji ovog projekta izmena Sudskog poslovnika čiju će finalnu verziju Ministarstvo pravde uskoro objaviti. "Nakon izmene Sudskog poslovnika Ministarstvo pravde, u saradnji sa Misijom OEBS-a i Pravosudnom akademijom, organizovaće profesionalne obuke i seminare namenjene licima koja će biti deo ovih službi", dodala je Blagojević.

Šefica Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji Romana Švajger pohvalila je napore Ministarstva pravde u vezi sa izradom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova i novim Sudskim poslovnikom, kao i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji pokazuju veliku spremnost i otvorenost pravosudnog sistema Srbije za davanje podrške oštećenima i svedocima.

Prisutnima se obratio i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, pravni savetnik u Odeljenju za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji Nataša Novaković, sudija Apelacionog suda u Beogradu Sonja Manojlović, kao i sudije Visokog saveta sudstva Branka Bančević i Sonja Vidanović.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 25.5.2014.