Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOPIS ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA SA ZAHTEVOM DA SE U PREDMETIMA ADVOKATA SA TERITORIJE OPŠTINE OBRENOVAC NE DONOSE ODLUKE KOJE U PROCESNOM SMISLU MOGU BITI NA NJIHOVU ŠTETU DO SANIRANJA SITUACIJE


"Poštovane kolege,

kako zbog opštepoznatih okolnosti nismo u mogućnosti da na drugi način obavestimo sve naše članove, advokate koji imaju registrovano sedište advokatske kancelarije na teritoriji opštine Obrenovac, a koji su pretrpeli štetu, da je Upravni odbor Advokatske komore Beograd na vanrednoj sednici održanoj dana 19.5.2014.godine doneo odluku o isplati jednokratne novčane pomoći.

MOLIMO kolege sa kojima nismo uspeli da stupimo u kontakt da se jave Advokatskoj komori Beograd na telefone 011/3239-805 i 011/3239-846.

Takođe, obaveštavamo Vas da smo se obratili sudovima na teritoriji Republike Srbije sa zahtevom da u svim predmetima gde se advokati sa teritorije opštine Obrenovac pojavljuju u svojstvu branioca, punomoćnika ili u svojstvu stranke, ne donose odluke koje u procesnom smislu mogu biti na njihovu štetu, sve dok se u potpunosti ne otklone štetne posledice, odnosno dok isti ne budu u prilici i da se lično obrate sudu.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 25.5.2014.