Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU PROGRAMA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD DECEMBAR 2015- DECEMBAR 2017. GODINE: U toku je dostavljanje komentara


Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period decembar 2015-decembar 2017. godine.

Nacrt dokumenta biće predmet diskusije na sastanku Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama, koji će se održati 27. aprila 2018. godine sa predstavnicima civilnog sektora, donatorske zajednice, delegacije EU u Republici Srbiji i međunarodnih finansijskih institucija.

Nakon konsultacija, dokument će biti usklađen sa komentarima i započeće procedura usvajanja na sednici Vlade RS. Usvojena verzija Izveštaja biće postavljena na sajt Ministarstva finansija. Komentari na nacrt Izveštaja mogu se dostaviti na elektronsku adresu: pfmdijalog@mfin.gov.rs.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 25.04.2018.
Naslov: Redakcija