Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI: Nova rešenja utvrđuju pravila rada i državnih i privatnih klinika, takozvanih centara za biomedicinski potpomognutu oplodnju, banaka darovanih reproduktivnih ćelija i embriona, uprave za biomedicine i inspekcijske službe


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 25. aprila 2017. godine Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji predviđa osnivanje banke reproduktivnih ćelija i tkiva, i čuvanje embriona.

Odredbe tog zakonskog rešenja odnose se na bračne i vanbračne partnere, žene bez partnera ili pojedince koji čuvaju svoje polne ćelije za buduću potpomognutu oplodnju.

Nova rešenja utvrđuju pravila rada i državnih i privatnih klinika, takozvanih centara za biomedicinski potpomognutu oplodnju, banaka darovanih reproduktivnih ćelija i embriona, uprave za biomedicine i inspekcijske službe.

Predviđeno je da supružnici ili vanbračni partneri imaju mogućnost darovanja embriona koji su nastali u postupku vantelesne oplodnje, a od kojih su odustali, uz obavezno sprovođenje jasne procedure.

Ta procedura podrazumeva pristanak oba supružnika, odnosno vanbračna partnera za davanje embriona, kao i pravno i psiho-socijalno savetovanje.

Darivanje reproduktivnih ćelija ili embriona je dobrovoljno, a neće se naplaćivati parovima koji ih budu koristili za dobijanje potomstva.

Pravo na čuvanje reproduktivnih ćelija, odnosno tkiva imaće i maloletnici za koje postoji opasnost da će trajno ostati neplodni zbog medicinskih razloga.

Kada je reč o zamrzavanju embriona, taj postupak trebalo bi neposredno da smanji stopu blizanačkih trudnoća, koja sa sobom nosi povećan rizik po majku i plod, s obzirom na to da će parovi imati mogućnost da čuvaju embrione iz prethodnih pokušaja vantelesne oplodnje.

To znači da se parovi mogu odlučiti za vraćanje manjeg broja embriona prilikom prvog postupka vantelesne oplodnje, a da preostale zamrznu i iskoriste u narednom postupku.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.04.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija