Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM: Izmenama Odluke Grada Niša umesto dosadašnjeg privremenog isključenja, ubuduće će biti moguće potpuno isključenje sa Gradske toplane. Novom Odlukom se precizira da korisnik može da otkaže ugovor o snabdevanju ukoliko izvede sve neophodne radove na zameni načina grejanja u svom stanu - na odvajanju instalacija, uspostavljanju nove grejne instalacije. O žalbama građana više neće odlučivati Gradsko veće, već sud


Ukoliko odbornici Skupštine grada Niša usvoje predlog Gradskog veća, umesto dosadašnjeg privremenog isključenja, ubuduće će definitivan raskid ugovora sa Gradskom toplanom biti mogućnost za Nišlije koji imaju daljinsko grejanje.

Posle mnogo godina, gradske vlasti u Nišu mogle bi da dozvole onima koji su povezani na sistem daljinskog grejanja da se isključe, i da ne plaćaju nikakvu naknadu kada isporuka grejanje prestane.

Predstavnik Sekretarijata za komunalne delatnosti Bojan Gajić je, predstavljajući nove predloge na sednici Gradskog veća, pojasnio predviđene procedure.

Novom Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijomse precizira da korisnik može da otkaže ugovor o snabdevanju ukoliko izvede sve neophodne radove na zameni načina grejanja u svom stanu - na odvajanju instalacija, uspostavljanju nove grejne instalacije. Radove moraju prijaviti u redovnom postupku koji je planiran Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i jasno je propisana procedura kako se oni ostvaruju - rekao je Gajić.

Sa druge strane, kod privremenog isključenja, kada u stanovima ostaju radijatori a bivši korisnici mogu opet da se priključe na Toplanu, podsetimo, stanari su u obavezi da plaćaju trećinu fiksnog dela računa. O ovoj mogućnosti ubuduće, kažu iz gradskog Sekretarijata za komunalne delatnosti, odlučuje Skupština stanara zgrade, a ne Toplana.

Praktično bi se korisnik na propisanom obrascu, na kome se može upoznati sa procedurom, obratio Toplani samo formalno. On ima obavezu da dostavi Odluku Skupštine stambene zajednice kojom odlučuju da preduzmu radnje na unutrašnjoj grejnoj instalaciji, imajući u vidu da je to zajednički deo zgrade, pa oni treba da donesu odluku - ukazao je Gajić.

Još jedna i to važna izmena Odluke je da o žalbama građana više neće odlučivati Gradsko veće, već sud.

- Postoje i sudske presude koje potvrđuju da je neophodno da se odlučivanje ne vrši u upravnom postupku, već da u ovim slučajevima treba da odlučuje nadležni sud - rekao je Gajić, ne precizirajući o kom se sudu radi. Ove izmene, dodaje Gajić, biće usvojene na sledećoj Skupštini Grada, dok zahteve za isključenje sa Toplane građani mogu da podnesu od 3. maja do 1. jula.

Izvor: Vebsajt Kurir, 24.04.2017.
Naslov: Redakcija