Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA I O KRETANJU UZ POMOĆ PSA VODIČA: Usvajanjem ovih zakona Srbija napravila važan korak u cilju prevencije diskriminacije i stvaranju mogućnosti za lakše ostvarivanje prava i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u zajednici sa ostalim članovima društva


Iako je najavljeno da će Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom 21. aprila 2016. godine objaviti zaključna zapažanja sa 15. zasedanja u Ženevi, na kome je i Srbija predstavila svoj izveštaj, to se nije desilo.

Naime, objavljeni su samo kompletni izveštaji svih zemalja koje su kao potpisnice Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom bile dužne da predstave Komitetu ono što je urađeno na ovom polju, ali detaljni zaključak i preporuke još nisu objavljene.

Ono što je, međutim, najviše interesovalo Komitet UN jeste diskriminacija osoba sa invaliditetom, kako se sankcioniše nasilje nad osobama sa invaliditetom, inkluzija i zapošljavanje. Takođe su se interesovali i za položaj dece ometene u razvoju.

Srbija je, prema rečima direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzane Paunović, koja je predvodila srpsku delegaciju, napravila napredak u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, ali i dalje postoje brojni problemi. Pristupačnost objekata, mala stopa zaposlenosti, oko 13 odsto, diskriminacija osoba sa invaliditetom samo su neki od razloga koje dovode osobe sa invaliditetom u neravnopravan položaj sa ostalim građanima. U najugroženiju grupu, kako je naglašeno u izveštaju Srbije, ubrajaju se žene sa invaliditetom, koje su često žrtve seksualnog nasilja i njihov položaj treba popraviti.

Komitet je, kako je rečeno, pohvalio napore koje Srbija sprovodi u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Posebno je istaknuto da je usvajanjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015) i Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča ("Sl. glasnik RS", br. 29/2015) Srbija napravila važan korak u cilju prevencije diskriminacije i stvaranju mogućnosti za lakše ostvarivanje prava i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u zajednici sa ostalim članovima društva.

Na 15. zasedanju Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom osim Srbije rezultate su predstavili i Tajland, Čile, Slovačka, Portugal, Litvanija i Uganda.

Izvor: Vebsajt Danas, R. M., 25.04.2016.
Naslov: Redakcija