Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Doslednost sudskih odluka uspostavlja se obezbeđivanjem stabilnog i usaglašenog pravnog sistema sa visokim kvalitetom sudija i što širom dostupnošću pravnih propisa i sudskih odluka


Doslednost sudskih odluka uspostavlja se ne nametanjem obaveznosti sudske prakse, već obezbeđivanjem stabilnog i usaglašenog pravnog sistema sa visokim kvalitetom sudija i što širom dostupnošću pravnih propisa i sudskih odluka, ocenjeno je na debati "Preciznost i međusobna usaglašenost propisa".

Na debati koju je organizovalo Društvo sudija Srbije u Beogradu predstavljeni su referati i stavovi uglednih sprskih i inostranih sudija iz publikacije koja je posvećena temi ujednačavanja sudske prakse i odnosu između pravne sigurnosti i sudijske nezavisnosti.

Predsednica Društva sudija Srbije, Dragana Boljević, ukazala je da je važno razumeti da se sudska praksa ne nameće, pošto bi to ugrozilo unutrašnju sudijsku nezavisnost, već da se sudska praksa prihvata.

Ona takođe smatra da je uspostavljanje ujednačene sudske prakse proces za koji su odgovorne ne samo sudije već i drugi društveni akteri.

Zbog toga, zakonodavna i izvršna vlast su te koje su dužne da obezbede rešenja koja su primerena i saglasna našem pravnom sistemu i tradiciji, zatim kvalitetne međusobno usaglašene zakone, stabilnost pravnog sistema i adekvatne uslove za rad sudija.

Sa druge strane, kako je navela Boljević, sudije treba da ulažu stalni napor u razvoj svog znanja i veština i u razumevanje širih društvenih događaja, da jasno i potpuno agrumentuju svoje odluke, da pažljivo nađu balans između potrebe za ujednačenom sudskom praksom i pravične odluke, čak i ako ona odstupa od prakse.

Takođe sudije treba da budu svesne i da je njihovo znanje garant njihove nezavisnosti, kao i svoje dužnosti da uvek budu nepristrasni i pravični.

Što se tiče napora Vrhovnog kasacionog suda, on sprovodi brojne aktivnosti usmerene na ujednačavanje sudske prakse, kao što je objava Biltena sudske prakse na svom internet sajtu sa stručnim radovima sudija o spornim pravnim pitanjima.

Na sajtu VKS su objavljene i odluke tog suda, odluke Ustavnog suda, kao i Evropskog suda za ljudska prava.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.04.2016.
Naslov: Redakcija