Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Pojedini predsednici sudova i javni tužioci ne postupaju po uputstvima Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva u pogledu alokacije ljudskih resursa, te insistiraju da se postupa u nesmanjenom obimu zahtevajući postupanje po predmetima koji nisu hitni


 Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozdravilo je izuzetne napore koji su uloženi u cilju nesmetanog funkcionisanja pravosudnog sistema a koji podrazumevaju obezbeđenu potrebnu zaštitnu opremu i uređena uputstva za postupanje sudova i tužilaštava tokom vanrednog stanja.

- Time se državni organi staraju da se minimum procesa rada sprovede uz maksimalnu zaštitu zdravlja nosilaca pravosudnih funkcija i državnih službenika i nameštenika - navode u ovom Udruženju.

UST ističe da mu se u kontinuitetu obraćaju sudije, tužioci, sudijski i tužilački pomoćnici, zapisničari i referenti sa teritorije čitave Srbije, ukazujući da pojedini predsednici sudova i javni tužioci ne postupaju po uputstvima Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva u pogledu alokacije ljudskih resursa, te da insistiraju da se postupa u nesmanjenom obimu zahtevajući postupanje po predmetima koji nisu hitni i preteći sankcijama nakon kvartalnih izveštaja o radu.

- UST upozorava da je neprihvatljivo da pojedini predsednici sudova i javni tužioci, suprotno preporukama najviših organa, insistiraju da veliki broj sudija i tužilaca, pomoćnika, zapisničara i referenata istovremeno borave u sudovima i tužilaštvima puno radno vreme kada to nije nužno, budući da time stvaraju opasnosti da u kratkom vremenskom periodu u slučaju naglog širenja virusa - navode oni i pozivaju Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva da se momentalno uključe u rešavanje aktuelnih problema u pravosuđu tokom vanrednog stanja.

- Odnosno da formiraju komisije koje će pratiti da li sudovi i tužilaštva prate preporuke Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva u pogledu minimuma rada i adekvatne organizacije rada, kao i mere Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja virusa, te da omoguće da se maksimalno zaštite zdravlje i životi funkcionera i svih zaposlenih u pravosudnim organima, kako bi postojeći ljudski resursi, koji su krajnje ograničeni, bili pravilno raspoređeni i operativni tokom čitavog vanrednog stanja, garantujući vladavinu prava i zaštitu društva u celosti u ovim osetljivim trenucima - apeluju oni.

Izvor: Vebsajt Blic, 23.03.2020.
Naslov: Redakcija